Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFaculteit WijsbegeerteNieuwsAgenda

Numerosities, Infinitesimal Probabilities and Infinity

Wanneer:do 27-03-2014 14:00 - 17:00
Waar:Room Gamma, Faculty of Philosophy

Two Grolog lectures, by Sylvia Wenmackers (Groningen) and Paolo Mancosu (Berkeley)

Read abstracts