Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBNews / FEB

Lang ongebruikt gebleven kennis biedt enorm potentieel voor nieuw ontdekkingen

13 maart 2018
Holmer Kok
Holmer Kok

Het combineren van kennis die lang ongebruikt is gebleven kan leiden tot waardevolle uitvindingen. Het is dan ook zeer de moeite waard om bestaande kennisvoorraden regelmatig opnieuw te evalueren. Dat concludeert promovendus Holmer Kok. Hij toont daarnaast aan dat lang niet alle organisaties profijt kunnen halen uit samenwerking met andere bedrijven, hoewel in bestaand onderzoek vaak het tegenovergestelde wordt verondersteld. Kok promoveert op 22 maart aan de Rijksuniversiteit Groningen. In zijn proefschrift staan belangrijke nieuwe inzichten over de mogelijkheden om het creëren van waardevolle nieuwe uitvindingen te stimuleren.

Het is voorafgaand aan de creatie van kennis niet mogelijk om vast te stellen of dat kennisonderdeel in de toekomst kan leiden tot waardevolle kenniscombinatie, concludeert Kok. Bovendien kan de combinatiewaarde van kenniscomponenten in de loop van de tijd aanzienlijk veranderen.

Toepasbaarheid van kenniscomponenten

Bij het aangaan van strategische onderzoek- en ontwikkelingsallianties is het van belang om de toepasbaarheid van de afzonderlijke componenten in de kennisvoorraad van de beoogde partners te onderzoeken, concludeert Kok, in plaats van een eenzijdige focus op geaggregeerde kenmerken van de kennisvoorraad zoals grootte of diversiteit. In tegenstelling tot eerder onderzoek, dat vaak een vrij directe relatie veronderstelt tussen de kennisinput van partners en de kennisoutput van de eigen organisatie, constateert Kok dat organisaties specifieke combinatiecapaciteiten nodig hebben om aanzienlijk te kunnen profiteren de samenwerking.

Aanbevelingen

Kok ontwikkelde ook aanbevelingen voor bedrijven. Hij wijst erop dat belangrijk is informatie over nieuwe uitvindingen nauwkeurig en snel met andere uitvinders te delen, om op die manier vervolgens de recombinatieprocessen van de partners te vergemakkelijken. Samenwerkingsverbanden kunnen een beslissende rol spelen bij het opsporen van nieuwe bronnen van componentkennis en het ontwikkelen van hoogwaardige technologische oplossingen binnen organisaties.

Daarnaast is het belangrijk om adequate strategieën voor resource management te implementeren om waardevolle nieuwe uitvindingen te kunnen doen. Kok ontdekte dat kenniscomponenten die gedurende langere perioden ongebruikt zijn gebleven, onverwacht waardevol kunnen zijn bij kennisrecombinatie. Kok moedigt organisaties aan om de bestaande kennisvoorraden regelmatig opnieuw te evalueren zodat die componenten kunnen worden blootgelegd, met mogelijk de realisatie van aanzienlijke technologische waarde tot gevolg. Eerdere ervaring met het bouwen van nieuwe uitvindingen moet adequaat worden beheerd, stelt Kok, zodat die ervaring kan worden ingezet om latere kennisrecombinatie te verbeteren.

Meer informatie

Laatst gewijzigd:14 maart 2018 08:35

Meer nieuws