Skip to ContentSkip to Navigation
About usFEBEducation / FEBStudy advisors

Advies gedurende je studie(keuze)

Boven: Marieke Dubbelboer, Ilona Sporrel en Juliette Kars
Onder: Els Brilman en Morgan Love

De studieadviseurs bieden vakoverstijgende begeleiding. Ze spelen een belangrijke rol in de begeleiding die de faculteit biedt, maar uiteraard kun je hen ook benaderen uit eigen initiatief. Alles wat je met de studieadviseur bespreekt, is en blijft vertrouwelijk.

Haal het beste uit jezelf door de studieadviseur in te schakelen voor:

  • persoonlijke begeleiding van studiestart tot en met het afstuderen;
  • bespreken waar je interesses, talenten en ambities liggen, zowel op persoonlijk vlak als op carrière gebied;
  • kiezen van je specialisatie, extra vakken, master programma, honours, tweede studie, etc.;
  • kiezen van specifieke activiteiten zoals studeren in het buitenland, het lopen van een stage, bestuurs- en/of commissiewerkzaamheden, etc.;
  • verbeteren van je studievaardigheden, tentamenvoorbereiding, time management vaardigheden, etc.;
  • ondersteuning in geval van bijzondere omstandigheden en/of een functiebeperking;
  • advies bij problemen met je studieprogramma, een docent/begeleider of bij zaken als seksuele intimidatie, bedreiging, etc.

Bijzondere omstandigheden:

Neem direct, maar in ieder geval zo snel mogelijk binnen vier weken na het ontstaan, contact op met je studieadviseur als er bijzondere omstandigheden spelen waar je studie (mogelijk) onder zal lijden, of al onder lijdt. Zaken die onder bijzondere omstandigheden vallen zijn bijvoorbeeld: ziekte, functiebeperking zoals dyslexie, ADHD, depressie, etc., familieomstandigheden en dergelijke. De studieadviseur kan je adviseren over het aanpassen van je planning en over financiële ondersteuning (alleen in bepaalde gevallen).

Laatst gewijzigd:07 augustus 2018 12:09
printView this page in: English