Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsFEBOnderwijs / FEBToelating en aanmeldingToelatingsroute

Colloquium doctum

Als je niet in het bezit bent van een diploma dat rechtstreeks toegang geeft tot een universitaire bacheloropleiding is toch mogelijk te worden toegelaten, via het universitair toelatingsexamen of colloquium doctum. Je moet wel minimaal 21 jaar oud zijn om dit examen te mogen afleggen. De precieze aard en inhoud van het colloquium doctum wordt per opleiding vastgesteld en een afgelegd toelatingsexamen geeft dan ook alleen toelating tot die opleiding.

Om zonder (minimaal) een VWO diploma of HBO propedeuse te worden toegelaten tot de bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde dien je te voldoen aan toelatingseisen wat betreft kennis van wiskunde, economie/natuurkunde, en Nederlandse en Engelse taalvaardigheid. Concreet dien je aan te tonen dat je beschikt over:

  • Kennis van wiskunde op het niveau van het VWO eindexamen wiskunde. Voor de opleidingen Bedrijfskunde, International Business en Economie en Bedrijfseconomie is wiskunde A of B vereist, voor de opleiding Econometrie en Operationele Research is wiskunde B vereist;
  • Engelse taalvaardigheid op het niveau van het VWO eindexamen Engels;
  • Nederlandse taalvaardigheid op het niveau van het VWO eindexamen Nederlands of NT2 (alleen voor Bedrijfskunde).

Je kunt aantonen dat je over het vereiste kennisniveau beschikt via het universitair toelatingsexamen of colloquium doctum. Wat er precies wordt getoetst in het colloquium doctum en hoe, wordt van geval tot geval bepaald, afhankelijk van je (educatieve) achtergrond, ervaring, etc.

Aanmelding voor het colloquium doctum

Zoals eerder vermeld is het colloquium doctum bedoeld voor aspirant-studenten, die niet in het bezit zijn van een diploma dat rechtstreeks toelating geeft tot het eerste jaar van een universitaire bachelorstudie. De minimum leeftijd voor deelname aan een colloquium doctum is 21 jaar.
Voordat je besluit om via een colloquium doctum toegang te zoeken tot een van de BSc opleidingen raden we je aan om om je goed te oriënteren, zodat je een goede keuze maakt.
Als je uiteindelijk besluit om aan het colloquium doctum deel te nemen, moet je je aanmelden via Studielink en vervolgens via het Online Application System. Je ontvangt na je aanmelding in Studielink per e-mail een OAS token om in te kunnen loggen in het Online Application System. Als dit niet het geval is, neem dan contact op met admission@rug.nl. Aanmelding is mogelijk tot 1 mei 2018 met het oog op toelating tot een BSc programma startend in september 2018.

Denk erom dat je je voor de deadline van 1 mei 2018 aanmeldt via Studielink. Wanneer je dit niet op tijd gedaan hebt, zul je niet met een bachelor programma kunnen beginnen in september 2018 (ook al slaag je wel voor het Colloquium Doctum).

Meer informatie

Neem contact op met de Admissions Office wanneer je vragen hebt over het colloquium doctum.

Laatst gewijzigd:28 maart 2018 09:09