Skip to ContentSkip to Navigation
About us FEB Education Admission and application Application route - Bachelor Apply for a Bachelor

Colloquium doctum

Als je niet in het bezit bent van een diploma dat rechtstreeks toegang geeft tot een universitaire bacheloropleiding is het toch mogelijk te worden toegelaten via het universitair toelatingsexamen, ook wel colloquium doctum geheten. Je moet minimaal 21 jaar zijn om dit examen te mogen afleggen. De precieze aard en inhoud van het colloquium doctum wordt per opleiding vastgesteld en een met succes afgelegd toelatingsexamen geeft dan ook alleen toelating tot die opleiding.

Voordat je besluit om via een colloquium doctum toegang te vragen tot een van de bacheloropleidingen van FEB raden we je aan om om je goed te oriënteren, zodat je een goede keuze maakt.

Om zonder (minimaal) een VWO-diploma of HBO-propedeuse te worden toegelaten tot de bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde dien je te voldoen aan de toelatingseisen met betrekking tot zowel kennis van wiskunde als Nederlandse en Engelse taalvaardigheid.
Concreet dien je aan te tonen dat je beschikt over:

 • kennis van wiskunde op het niveau van het VWO-eindexamen wiskunde; zie de tabel verderop voor de specifieke eisen per opleiding;
 • taalvaardigheid Engels op het niveau van het VWO-eindexamen Engels;
 • taalvaardigheid Nederlands op het niveau van het VWO-eindexamen Nederlands of NT2 -niveau('Nederlands als Tweede Taal') voor de opleiding Bedrijfskunde.

Aanmelding en procedure colloquium doctum

 • Meld je voor 1 mei* aan voor de opleiding via Studielink; sla de stap 'Vooropleiding toevoegen' over. De universiteit krijgt dan van Studielink door dat je geen vooropleiding hebt en zal je verder informeren.
  Als je al vooropleidingsgegevens in Studielink hebt ingevuld, is het niet mogelijk om deze te wijzigen naar colloquium doctum. Neem in dat geval contact op met transfer.feb rug.nl om te informeren naar de aanmeldprocedure.
 • Meld je óók voor 1 mei* aan bij de Toelatingscommissie FEB via het webformulier 'Aanvraag voor toelating via colloquium doctum'. Voeg de vereiste documenten toe voor zover je ze in bezit hebt.
 • De Toelatingscommissie controleert jouw leeftijd en documenten, bepaalt of en welke toelatingsexamens of -toetsen je moet doen en brengt je hiervan per e-mail op de hoogte.
 • Maak de benodigde examens/toetsen.
 • Maak je dossier compleet: stuur per e-mail uiterlijk 31 augustus de kopieën van je diploma('s), cijferlijsten en evt. aanvullende certificaten (Engelse of Nederlandse taalvaardigheid) naar transfer.feb rug.nl.
 • Voldoe je aan alle nadere vooropleidingseisen en is je dossier compleet, dan ontvang je een beschikking (verklaring van toelating).

Deadline aanmelding opleiding èn colloquium doctum: 1 mei 2024*

De deadline voor aanmelding door het insturen van het webformulier en gevraagde documenten (voor zover behaald) is 1 mei 2024*.
Alleen de aanmeldingen die voor deze datum zijn ontvangen, worden gegarandeerd in behandeling genomen.
Deze deadline houdt overigens niet in dat je (eventuele) toelatingsexamens voor deze datum moet hebben afgerond, hiervoor heb je de tijd tot en met 31 augustus 2024.
Stuur de aanvullende documenten dan wel zo snel mogelijk nadat je ze ontvangen hebt naar de toelatingscommissie.

* Let op! De bacheloropleiding International Business heeft een numerus fixus. Voor deze opleiding geldt een deadline voor aanmelding in Studielink van 15 januari 2024.

Toelatingseis Wiskunde

In onderstaande tabel vind je de specifieke toelatingseisen wiskunde per bacheloropleiding:

Bacheloropleiding
Wiskunde A (of hoger) op VWO-eindexamenniveau
Wiskunde B (of hoger) op VWO-eindexamenniveau

Indien je nog moet voldoen aan deze toelatingseis, kun je deze deficiëntie wegwerken door het met goed gevolg afleggen van een van onderstaande tentamens op het niveau van het VWO-eindexamen:

a) Voor de BSc International Business / Economics & Business Economics & Bedrijfskunde:

 • FEB toelatingstoets wiskunde A, of
 • CCVX wiskunde A
 • James Boswell VWO Wiskunde A certificaat

b) Voor de BSc Econometrics and Operations Research:

 • FEB toelatingstoets wiskunde B, of
 • CCVX wiskunde B

Daarnaast worden de volgende deelcertificaten ook geaccepteerd:
c) GCE A2-level Mathematics = voldoende voor zowel Wis A als Wis B
d) International Baccalaureate (IB) certificate
    * Mathematics SL = Wis A
    * Mathematics HL = Wis B
e) Nieuwe curriculum van IB wiskunde:
     * Math Analysis & Approaches HL = zowel Wis A als Wis B
     * Math Applications & Interpretation HL = Wis A
     * Math Analysis & Approaches SL = Wis A
f) College Board AP Calculus AB en BC: = beiden zowel Wis A als Wis B

Op de volgende pagina kun je meer informatie vinden over de toets Wiskunde van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.

Taalvaardigheid Engels

Voor alle bacheloropleidingen van de Faculteit Economie en Bedrijfskunde geldt dat je moet beschikken over Engelse taalvaardigheid op het niveau van het VWO-eindexamen Engels.

Geaccepteerde testen Engelse taalvaardigheid:

Naam test

Minimum totaalscore

Minimumscore spreekvaardigheid

Minimumscore schrijfvaardigheid

TOEFL-test internet based (iBT)

80

20

20

IELTS-test

6.0

6

5.5

Cambridge English Advanced - C1

169

Rijksuniversiteit Groningen Talencentrum test

De test wordt - in ieder geval - tot 1 september niet aangeboden.

B2 (alle onderdelen)

Een niveau gelijkwaardig aan de hierboven genoemde tests (ter beoordeling van de Toelatingscommissie).

Taalvaardigheid Nederlands

(vereist voor de bacheloropleiding Bedrijfskunde)

Voor de Nederlandstalige bacheloropleiding Bedrijfskunde geldt dat je naast taalvaardigheid Engels ook moet beschikken over taalvaardigheid Nederlands op het niveau van het VWO-eindexamen Nederlands of op het niveau van Staatsexamen Nt2 (Nederlands als Tweede Taal') - Programma II.
Dit Staatsexamen bestaat uit vier onderdelen: Lezen, Luisteren, Spreken en Schrijven. Voor alle onderdelen moet je geslaagd zijn om het Diploma Staatsexamen Nt2 te behalen. Een deelcertificaat voor één, twee of drie onderdelen is niet voldoende.

Meer informatie

Heb je nog vragen? Neem dan contact op via transfer.feb rug.nl.

Laatst gewijzigd:14 februari 2024 12:13