Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieProfielwerkstukFilosofie

Oosterse filosofie: extra informatie

Hieronder vind je extra informatie over Indiase filosofie. De drie begrippen reïncarnatie, karma en verlossing komen beknopt aan bod.

Drie kernbegrippen uit de Indiase filosofie: reïncarnatie, karma en verlossing

Indiase denkers zijn van mening dat de dood niet het einde van het leven is. Integendeel, na je dood word je gewoon weer opnieuw geboren! Dit geloof noemen we reïncarnatie, wat letterlijk ‘opnieuw in het vlees gaan’ betekent. Misschien klinkt het idee van de wedergeboorte je als muziek in de oren, maar in India heeft het juist een negatieve betekenis. De Indiase filosofie ziet het leven namelijk in de eerste plaats als lijden. Je wordt immers van alle kanten bedreigd door ziekte, dood, stress en allerhande andere vormen van geestelijk en lichamelijk ongemak. Het feit dat je bij ieder nieuw leven steeds dezelfde soort ellende meemaakt, is voor Indiase denkers een zeer deprimerende gedachte. Daarom zoeken ze een manier om deze eindeloze keten van wedergeboorten te stoppen.

Een deel van de oplossing ligt in het antwoord op de vraag: ‘Waarom word ik steeds opnieuw geboren?’ Het antwoord ligt in je karma, het geheel van alle goede en slechte daden die je in je leven hebt verricht. Na je dood worden deze daden afgewogen en de uitkomst bepaalt wat voor soort leven je daarna krijgt. Als je in je laatste leven veel goede dingen gedaan hebt, wordt je bijvoorbeeld in een rijke en gelukkige familie geboren. Maar als je er een potje van maakte, kun je er rekening mee houden dat je een ongelukkige armoedzaaier wordt. Je hebt dan trouwens nog geluk, want voor hetzelfde geld word je wedergeboren als dier en doe je er vele levens over om weer een mens te worden.

Als je niet opnieuw wilt worden geboren, moet je ervoor zorgen dat je geen karma meer hebt. Je bereikt dan de verlossing, hetgeen betekent dat je ziel vrij is en naar de hemel gaat. Over de verlossing, het hoogste geluk van de mens, hebben hindoeïstische filosofen door de eeuwen heen nagedacht. De grote vraag was natuurlijk: ‘Hoe bereik ik deze gelukzalige toestand?’ Bij het antwoord leggen de filosofen dan ook veel nadruk op de juiste, bevrijdende kennis.

Het aum teken: symbool van het hindoeïsme
Het aum teken: symbool van het hindoeïsme
Laatst gewijzigd:24 oktober 2018 12:46