Skip to ContentSkip to Navigation
Society/business Scholierenacademie

Onderzoeksvaardigheden

onderzoeksreuzenrad
Onderzoeksreuzenrad

De Scholierenacademie laat leerlingen al op jonge leeftijd kennismaken met wetenschap, want begrip van wetenschap en de wetenschappelijke methode is belangrijk voor alle leerlingen, ook als een leerling niet gaat studeren. We laten leerlingen kennismaken met wetenschap door scholen en leraren te ondersteunen bij een doorlopende leerlijn onderzoeksvaardigheden. 

Wanneer een leerling leert over wetenschap, leert deze om gedreven door nieuwsgierigheid goede vragen te stellen en op zoek te gaan naar antwoorden. Dat helpt leerlingen om zich te ontwikkelen tot kritische wereldburgers die in staat zijn om kennis op waarde te schatten en weloverwogen beslissingen te nemen. 

Leren over wetenschap en leren om onderzoek te doen, vereist heel wat inzet, tijd en een gestructureerde werkwijze. De onderzoekscyclus biedt leerlingen de structuur om in zeven fases zelf op onderzoek uit te gaan. Door bezig te gaan met de onderzoekscyclus, ontwikkelt de leerling onderzoeksvaardigheden om nieuwe kennis op te nemen, te ontwikkelen, te delen en ter discussie te stellen. Elke fase in de onderzoekscyclus vereist bepaalde vaardigheden.

Download hieronder documenten die van pas komen bij de onderzoekscyclus.

Laatst gewijzigd:11 januari 2024 13:47