Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Mixed methods binnen de demografie

Datum:19 september 2017
Hoe stel je je interview samen?
Hoe stel je je interview samen?

Hoeveel mensen sterven er per jaar? Waarom trouwen mensen later en minder dan eerst? Wat vinden ouderen zelf van hun gezondheid? Wat gebeurt er nu we minder kinderen krijgen en we ouder worden? Dit zijn een aantal voorbeelden van vragen die gesteld worden binnen de demografie, het onderzoeksveld dat zich bezig houdt met het beschrijven van volkeren.

Louise Meijering is onderzoekster en universitair docent aan de RUG en is gespecialiseerd in kwalitatieve onderzoeksmethoden binnen de demografie. Goede voorbeelden van deze methoden zijn gebruik maken van meeloopinterviews, dagboekdata en woordwolken. ‘’We hebben wandelingen gemaakt met ouderen. Zo kom je te weten waarom ze welke route kiezen, wat de redenering daarachter is. Je krijgt meer mee als je de locaties opzoekt waar het gebeurt dan wanneer je erover vraagt aan bijvoorbeeld de keukentafel, waarmee je meer abstracte antwoorden krijgt.’’ Louise is iemand die het graag creatief en anders aanpakt dus. ‘’Ik ben gepromoveerd binnen de culturele geografie, waarna ik de demografie ben ingerold. In de raakvlakken tussen deze twee velden ligt het voor de hand om creatieve methoden te gebruiken.

Louise heeft bijvoorbeeld geprobeerd een gemixte methode te ontwikkelen om onderzoek te kunnen doen naar mobiliteit van ouderen, met behulp van GPS-trackers, het laten bijhouden van dagboeken en diepte-interviews. ‘’Door deze verschillende methoden te combineren, kun je verbanden ontdekken die verborgen blijven als je maar één methode selecteert en alleen die gebruikt.’’ In Louises onderzoek zijn met 60 respondenten deze drie methoden gebruikt. De GPS slaat de locatie om de tien seconden op; in het dagboek staat dan wanneer iemand weg is gegaan, met welk doel, met wie, met welk vervoersmiddel en of de beweging gepland of ongepland was. Hierna volgt dus nog een diepte-interview, om nog meer verbanden te kunnen vinden.

Misschien wel het belangrijkste van onderzoek met GPS-trackers is het ethische onderdeel. ‘’Het is niet niks dat je precies weet waar iemand een week lang geweest is of dat je weet waar diegene woont. Daarom gaan we ontzettend voorzichtig om met de gegevens die we krijgen.’’ Een voorbeeld is dat je zou kunnen weten dat iemand naar de Verslavingszorg Noord-Nederland is geweest, iets wat je misschien liever voor jezelf houdt. ‘’Een obstakel is ook dat mensen vaak niet weten waar ze nou precies mee instemmen. Het is bijvoorbeeld wel eens voorgekomen dat iemand dacht dat de GPS ook geluidsopnames maakte, terwijl dat helemaal niet zo is.”

Een laatste voorbeeld van zo’n creatieve methode is het doen van participatief onderzoek. Het grote verschil hierbij is dat je geen onderzoek óver een doelgroep doet, maar mét de doelgroep. ‘’Daardoor geef je echt iets terug aan je doelgroep en weet je zeker dat het maatschappelijke thema belangrijk voor ze is, omdat ze er zelf mee komen.’’

Over dit onderzoek en de interessante onderzoeksmethode volgende week meer.

Reacties

Reacties laden...