Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademie
Header image Blog: Dit is wetenschap

Religiewetenschap op de harde grond

Datum:23 juni 2016
Jongeren in Oeganda houden Aids-lintjes vast
Jongeren in Oeganda houden Aids-lintjes vast

De christelijke missionarissen, wie kent ze niet? Ook bestaan er al lang christelijke ontwikkelingsorganisaties die actief zijn in Afrika. Toch wordt religie gezien als een heel nieuw thema voor ontwikkelingsorganisaties in Nederland. Wat doen dergelijke organisaties precies en wat betekent dat voor ontwikkelingslanden, maar ook voor ons als Nederlandse samenleving zelf? Dat is de vraag die Brenda Bartelink probeert te beantwoorden in haar promotieonderzoek. Hierin toont zij aan hoe belangrijk de rol van religie is binnen ontwikkelingssamenwerking

Bartelink doet onderzoek naar de rol van Nederlandse christelijke ontwikkelingsorganisaties in de discussie omtrent HIV/Aids in Oeganda. Ze ontdekte al snel dat christenen het niet noodzakelijk eens zijn over hoe HIV/Aids bestreden moet worden. Organisaties in Oeganda, zeker met geestelijken in hun midden, benadrukken vooral het principe van onthouding en hebben moeite met de Nederlandse opvatting dat je jongeren toegang moet geven tot voorbehoedsmiddelen. De ingewikkelde dialoog die daaruit voortkomt laat zien dat je door het functioneren van dergelijke organisaties te bestuderen veel kan leren over de relatie tussen religieus en seculier. Ook is het een spiegel voor de Nederlandse organisaties zelf: hun houding tegenover seksuele kwesties is niet universeel, maar ingebed in onze liberale traditie.

 Religiewetenschap is dus helemaal niet zweverig of abstract. Bartelink laat met haar promotieonderzoek zien dat het combineren van onderzoeksgebieden hele interessante resultaten oplevert. Zelf heeft ze ook nooit vastgehouden aan één studie of beroep: ‘Ik heb altijd een beetje gelaveerd. Tijdens mijn studie ben ik stage gaan lopen bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, waar ik de kruisbestuiving tussen religie, gender en seksualiteit begon te zien.’ Na haar promotieonderzoek heeft ze vier jaar voor een maatschappelijke organisatie gewerkt. Ze heeft dus niet alleen veel onderzoekservaring, maar is ook bekend met het maatschappelijk veld. Daarom volgende week de follow-up: hoe pas je wetenschap toe in de praktijk?

Reacties

Reacties laden...