Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingMeer keuzeactiviteitenScholierenacademieActiviteitenScholierencollegesVorige edities

2016: Traumatische Ervaringen

Vrijdag 23 september 2016 van 13:00 tot 15:00 uur in de Zernikezaal, Academiegebouw

De kranten staan er vol mee: vluchtelingen die een burgeroorlog hebben meegemaakt en hoe moeilijk het is om deze oorlogstrauma’s te verwerken. Historicus dr. David van der Linden vertelt in zijn college over zijn onderzoek naar hoe overlevenden van de Franse burgeroorlogen dat in de zestiende en zeventiende eeuw deden.

Dr. Gerrit Breeuwsma is een psycholoog die onderzoek doet naar traumatische ervaringen. Zijn expertise ligt op het gebied van hoe het perspectief van kinderen op de Tweede Wereldoorlog sinds ongeveer 1980 steeds dominanter is geworden en wat dit heeft opgeleverd, maar ook welke psychologische problemen dit oplevert (hoe betrouwbaar zijn herinneringen aan de kindertijd), hoe we bronnen (bijv. dagboeken) van kinderen uit die tijd kunnen interpreteren en wat eventuele valkuilen zijn. De aanpak vanuit de psychologie staat niet haaks op die van historici, maar kan wel bijdragen aan het onderwerp dat de historici vaak laten liggen (en andersom). Vandaar de combinatie!

Wat: scholierencollege psychologie en geschiedenis over traumatische ervaringen
Wanneer: vrijdag 23 september
Hoe laat: 13.00 tot 15.00 uur
Waar: Academiegebouw, Zernikezaal

Oorlog
Oorlog
Laatst gewijzigd:01 november 2017 16:46