Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenGroningen Academy for Radiation ProtectionStralingsbescherming

TS Verspreidbare Radioactieve Stoffen - D

Cursusinformatie
Stralingsbescherming
Eindtermen

De opleiding voldoet aan de eindtermen voor de Toezichthoudend Medewerker Stralingsbescherming bij toepassingen van verspreidbare radioactieve stoffen on niveau D (VRS-D), zoals bedoeld in Bijlage 5.2, onderdeel E-3 van de Regeling Basisveiligheidsnormen Stralingsbescherming.

Doelgroep

De cursus leidt op tot Toezichthouder voor verspreidbare radioactieve stoffen, niveau D (TS VRS-D) en overlapt voor een groot deel met de voormalige opleiding Niveau 5B. De TS VRS-D ziet toe op toepassingen met een activiteit van maximaal 0,2 Reing. Hij staat hierbij onder rechtstreekse verantwoordelijkheid van een CD die voor hen fungeert als eerste aanspreekpunt bij onder anderen incidenten.

Deze cursus is tevens geschikt als passende instructie voor hen die werken met radioactieve stoffen in verspreidbare vorm.

Leerdoelen

Na succesvolle afronding beschikt de TS VRS-D over de volgende vier kernvaardigheden:

  1. Hij houdt toezicht op de toepassing waarvoor hij verantwoordelijk is, hij handhaaft de relevante wet- en regelgeving op het gebied van ioniserende straling, en hij geeft in afstemming met de CD adviezen aan de werknemers.
  2. Hij draagt bij aan een adequate afhandeling van een onbedoelde gebeurtenis of incident. In een dergelijke situatie waarschuwt hij on-middellijk de CD en houdt zich vervolgens aan diens aanwijzingen.
  3. Hij werkt actief aan de bevordering van zijn eigen deskundigheid door middel van bijscholing, en aan die van anderen voor wie hij verantwoordelijk is door het geven van voorlichting en instructies.
  4. Hij beschikt over kennis, vaardigheden, attitudes en competenties die betrekking hebben op verspreidbare radioactieve stoffen.
Cursusmateriaal

De cursusstof is vervat in het boekje Stralingshygiëne voor Toezichthouders Stralingsbescherming - verspreidbare radioactieve stoffen - niveau D dat samengesteld en geschreven is door dr. F. Pleiter en dr. H.F. Boersma. Een practicumhandleiding onder redactie van drs. E.J. Bunskoeke maakt eveneens deel uit van het cursusmateriaal.

Examen

De cursus wordt afgerond met een examen dat bestaat uit 40 meerkeuzevragen met elk vier antwoordmogelijkheden en één of meer open vragen. De meerkeuzevragen worden elk met één punt gehonoreerd. Voor de open vragen kan men in totaal 10 punten behalen. Indien 30 van de 50 te behalen punten worden gehaald, is het examen met voldoende resultaat gemaakt. U dient een eenvoudige rekenmachine mee te nemen naar het examen.

U dient een eenvoudige rekenmachine mee te nemen naar het examen.

datum
datum
Belangrijke data

De eerstvolgende cursus begint op 21 november 2018 (college-variant). VOL!
De voorjaarscursus 2019 begint op 12 juni 2019 (college-variant). Voor voorinschrijving voor deze cursus: zie hieronder
De eerstvolgende zelfstudiecursussen beginnen op 30 oktober en 6 november 2018 (NL/ENG). BEIDE VOL!
Examen: 9 november 2018 (zelfstudievariant), 19 december 2018 (collegevariant).
Herexamen: 9 november en 19 december 2018.

CURSUSSEN VOLGEBOEKT? Maak uw interesse kenbaar door voorinschrijving via deze link. Zodra een nieuwe cursus gepland is wordt u daarvan op de hoogte gebracht en kunt u zich direct inschrijven.

Deadline voor aanmelding: 23 oktober 2018 (zelfstudievariant I), 30 oktober 2018 (zelfstudievariant II), 7 november 2018 (collegevariant)
Aanmelden via de cursuswinkel. Voor de zelfstudievarianten kan vanaf 11 oktober 2018 worden ingeschreven.
De cursus kan in de meeste gevallen worden gecombineerd met de opleiding tot Toezichthouder MR. Voor de zelfstudiecursus van oktober/november geldt dit niet.

Laatst gewijzigd:17 oktober 2018 14:12
printView this page in: English