Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenGroningen Academy for Radiation ProtectionStralingsbescherming

Antwoorden proefexamen

Toezichthouder THK-basis

1 A 11 B 21 B 31 C
2 A 12 B 22 A 32 B
3 A 13 A 23 C 33 C
4 D 14 A 24 D 34 D
5 B 15 D 25 C 35 B
6 B 16 B 26 A 36 D
7 A 17 A 27 A 37 D
8 C 18 B 28 D 38 D
9 C 19 B 29 D 39 C
10 D 20 A 30 C 40 C

Uitwerking van vraag 41:

Aflezen van figuur A bij 90 kV en 3 mm aluminium
–› 0,08 mSv/mAs op 1 meter
mAs-waarde = 6 mA x 0,3 s = 1,8 mAs
Equivalente dosis op 1 meter = 0,08 mSv/mAs x 1,8 mAs = 0,14 mSv
Equivalente dosis op 35 cm = 0,35 m
–› 0,14 mSv x (1 m / 0,35 m)2 = 1,2 mSv

Uitwerking van vraag 42:

Aflezen van figuur A bij 90 kV en 3 mm aluminium
–› 0,08 mSv/mAs op 1 meter
Equivalente dosis bij 2000 / 2 = 1000 opnamen
–› 1000 x 0,08 mSv/mAs x 1,5 mAs= 120 mSv op 1 meter
Equivalente dosis op 3 meter afstand = 120 mSv x (1 m / 3 m)2 = 13 mSv
Aflezen figuur B bij 90 kV en 11 mm glas
–› T = 0,3
Effectieve jaardosis op openbare weg = 13 mSv x 0,3 = 4 mSv
Jaarlimiet registratieplichtig toestel = 10 µSv
–› onvoldoende afscherming

Laatst gewijzigd:29 juli 2018 17:48
printView this page in: English