Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOrganisatieBestuur en Commissies

Examencommissie LO

De leden van de Examencommissie 2018-2019 zijn:

intern:
  • dr. Gerrit Roorda (voorzitter)
  • dr. Tim Huijgen (secretaris)
  • Anna Verkade Msc
  • drs. Joyce Haisma

extern:
  • dr. Evelien Zeggelink, schoolopleider Praedinius

Contact met de leden van de commissie uitsluitend per mail: examencommissie.lerarenopleiding@rug.nl

ambtelijk secretaris Sindy Steenhuis


Zie ook:

Laatst gewijzigd:13 februari 2019 16:54