Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenLerarenopleidingOrganisatieBestuur en Commissies

Examencommissie LO

De leden van de Examencommissie 2018-2019 zijn:

intern:
  • dr. Gerrit Roorda (voorzitter)
  • Tim Huijgen MA (secretaris)
  • Anna Verkade Msc
  • drs. Joyce Haisma

extern:
  • dr. Evelien Zeggelink, schoolopleider Praedinius

Contact met de leden van de commissie uitsluitend per mail: examencommissie.lerarenopleiding@rug.nl

ambtelijk secretaris Sindy Steenhuis


Zie ook:

Regels en richtlijnen van de Examencommissie (volgt z.s.m.)
Vrijstellings- en Assessmentregeling

Procedure zij-instroom (RUG)  
Algemene informatie over de zij-instroom (Rijksoverheid)

Toetsplan Lerarenopleiding (volgt z.s.m.)

Laatst gewijzigd:10 september 2018 13:40