Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderwijsEducatieve Minor

Voor wie?

Educatieve Minor in vijftien schoolvakken

Niet elke bachelorstudie correspondeert met een Educatieve Minor, je studie dient wel overeen te komen met één van de vijftien schoolvakken in het voortgezet onderwijs. Informatie over de toelatingsprocedure loopt via de studieadviseur bij je faculteit. Vragen over de opleiding, het beroep van leraar of over je vak, kan de vakdidacticus bij de Lerarenopleiding beantwoorden.

Algemene voorwaarden voor toelating

  • Je staat ingeschreven voor één van onderstaande bacheloropleidingen
  • Je hebt van deze opleiding op 1 september (naar verwachting) ten minste 90 * EC behaald én je propedeuse

              * voor een opleiding bij de Faculteit der Letteren volstaat 80 EC vakinhoud.

Inschrijving RUG Educatieve Minor in het vak... Studieadviseur Vakdidacticus Lerarenopleiding
56860 B Biologie Biologie

Karin Weel

Lidewij van Katwijk
50290 B English Language and Culture Engels

Hans Jansen

Nienke Smit

56012 B Minorities & Multilingualism Fries

Albert Everaarts

Aletta Westra

Carien Bakker

56034 B Geschiedenis

Geschiedenis

Erika Kastelein

Hidde de Haas

Bob van der Borg

Tim Huijgen

56003 B Griekse en Latijnse Taal en Cultuur, tweetalig traject Grieks en Latijn / KCV

Bob van der Borg

Dynke van der Wijk

56978 B Informatica

Informatica

Hanneke Niessink

Natasa Grgurina

50206 B Natuurkunde of

56962 B Technische Natuurkunde

50205 B Sterrenkunde

Natuurkunde

Geartsje Zondervan

Enno van der Laan

56804 B Nederlandse Taal en Cultuur Nederlands

Albert Everaarts

Aletta Westra

Carien Bakker

56124 BA Europese Talen en Culturen Engels, Duits, Frans of Spaans

Deirdre Harmsen

contact per e-mail: europesetalenenculturen@rug.nl

Nienke Smit (EN)

Marjon Tammenga (DU)

Michelle de Jong (SP)

Inge Elferink (FR)

56857 B Scheikunde of

56960 B Scheikundige Technologie of

56286 B Life Science & Technology, scheikundige richting

56157 Farmacie

Scheikunde

Wendy Hof

Karin Weel

Alex van den Berg

56194 B Spatial Planning and Design (Technische Planologie

56838 B Human Geography & Urban and Regional Planning (Sociale Geografie en Planologie)

Aardrijkskunde

Nienke Harteveld

Saskia Enuma

Contact per e-mail via: study.advice.fss@rug.nl

Chris Diederiks

56980 B Wiskunde of
56965 B Technische Wiskunde

50205 B Sterrenkunde

50206 B Natuurkunde

56962 B Technische Natuurkunde 

56833 B Econometrie en Operationele Research

Wiskunde

Mirjam Nederveen

Gerrit Roorda

50902 B Religiewetenschappen Godgeleerdheid Thea de Boer Michaël Kruiper

Laatst gewijzigd:11 februari 2019 17:02