Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsLerarenopleidingOnderwijsEducatieve Minor

Overzicht

Educatieve Minor
type minor Facultair verbredend (aangeboden bij 4 faculteiten), Nederlandstalig
aanbod van FdL, FES, FGMW, FRW
verzorgd door Lerarenopleiding
aantal EC's 30
periode

september - februari

NB: vóór aanvang van de schoolvakantie (begin juli) nodigt de stageschool je uit voor een kennismakingsgesprek. De Educatieve Minor start dit jaar op 3 september bij de Lerarenopleiding. De start van het nieuwe schooljaar in het voortgezet onderwijs is al op 27 augustus. Scholen stellen het op prijs als hun stagiairs dan ook aanwezig zijn. Houd er ook rekening mee met je vakantieplanning!

voor wie? Alle studenten in bacheloropleidingen die aan een schoolvak verwant zijn.
toelatingseisen
 • ingeschreven in bacheloropleiding klassieke kerndiscipline
 • ten minste 90 EC van deze bachelorpleiding behaald (80 bij LETT)
 • propedeuse van deze bacheloropleiding behaald
programma

Hele semester: drie dagen stage, één dag college, één dag zelfstudie. Je dient fulltime beschikbaar te zijn voor de opleiding.

aantal EC's 30
onderdelen
 • twee stages op een middelbare school
 • de vakken Vakdidactiek, Onderwijskunde, Ontwikkelingspsychologie aan de Lerarenopleiding
inschrijven De inschrijving voor het nieuwe studiejaar start medio april.

procedure

De Lerarenopleiding legt in mei de aanmeldingen voor aan de faculteiten. Vóór 1 juni informeert de faculteit van jouw Educatieve Minor ons of je (voorwaardelijk) toelaatbaar bent.

 • Als je aan alle eisen voldoet, ben je toelaatbaar *
 • Valt dat te verwachten per 15 september, dan ben je voorwaardelijk* toelaatbaar.
 • Wie niet aan alle eisen voldoet en vòòr 15 september geen eventueel puntentekort kan wegwerken, is niet toelaatbaar.

* Ben je (voorwaardelijk) toelaatbaar dan gaan wij op zoek naar een stageplaats (correspondentie via je studentmail - eind juni uitsluitsel).

Op 15 september wordt de laatste controle gedaan: wie voorwaardelijk toelaatbaar was en onverhoopt de toelatingscriteria niet heeft gehaald, dient alsnog te stoppen met de Educatieve Minor.

stage
 • Voor stages (onbetaald) zorgt de Lerarenopleiding (geen stageplaatsgarantie!)
 • Het betreft stages op vo-scholen in Noord-Nederland (Groningen, Friesland, Drenthe)
 • De kans is groot dat je een stageplaats krijgt toegewezen op enige afstand van Groningen. Omdat je reiskosten niet vergoed worden, raden we je een week-ov aan.
Laatst gewijzigd:16 juli 2018 15:09