Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsStudievoorlichtingStudentenleven

Studentenleven

Opening Keiweek
Opening Keiweek

Elke student heeft andere ambities, interesses en kennis. Om zoveel mogelijk aan die verschillen tegemoet te komen biedt de RUG verschillende manieren om je studie meer inhoud en kleur te geven.

Want de universiteit vindt het belangrijk dat je je ontwikkelt en over grenzen heen kijkt. Dat laatste kan letterlijk zijn, bijvoorbeeld door in het buitenland te studeren. Maar je kunt je ook binnen de studie verbreden. Of naast de studie actief zijn, op niveau presteren en het beste uit jezelf halen. Bijvoorbeeld op sportief, cultureel of bestuurlijk gebied. Want studeren is meer dan colleges volgen.

Daarom kent de RUG uitstekende sport- en cultuurvoorzieningen. Bovendien krijgen actieve studenten een vergoeding voor hun inzet, in de vorm van beurzen.

Horizon verbreden

De Rijksuniversiteit Groningen stimuleert een brede opleiding. Dat gebeurt bijvoorbeeld in de brede bacheloropleidingen bij de letterenstudies en in de natuurwetenschappen, via het systeem van majors en minors (een minor is een samenhangend pakket aan bijvakken die je buiten je eigen studie volgt) en via vrije keuzeruimte. Zo kun je kennismaken met een andere wetenschappelijke discipline en verder kijken dan je eigen vakgebied. Leuk om ook eens wat te leren over dat andere onderwerp, dat je al jaren interesseert.

Daarnaast is er Studium Generale. Studium Generale organiseert lezingen, debatten en symposia waarbij heel verschillende onderwerpen vanuit diverse invalshoeken worden belicht. Geregeld boeien wetenschappers en sprekers van naam en faam hun publiek met verrassende, actuele of spraakmakende onderwerpen.  

Tenslotte kun je je horizon verbreden door een tijdje in het buitenland te studeren. De RUG heeft partneruniversiteiten over heel de wereld en doet mee aan verschillende beurzenprogramma’s. Jaarlijks gaan er zo’n 1200 RUG-studenten voor een studieverblijf naar het buitenland. Zo wen je alvast aan de internationale omgeving, waarin je na je studie misschien terechtkomt.

Studenten in de Energy Academy
Studenten in de Energy Academy

Kennis verdiepen

Maar de RUG wil niet alleen dat je je breed ontwikkelt. De universiteit daagt je ook uit om meer uit jezelf en je studie te halen. Bijvoorbeeld via het Honours College van de RUG, waarin de beste studenten een verzwaard studieprogramma kunnen volgen dat hun eigen vak verder uitdiept, maar waarin je je ook breder schoolt.

En er zijn topmasters, die extra eisen stellen aan studenten. Bovendien zijn er diverse researchmasters die twee jaar duren, en waarmee je je voorbereidt op een wetenschappelijke onderzoekscarrière.

Bezoek voor verdere informatie ook de website van GroningenLife!. Deze website geeft meer informatie over onderwerpen als studeren, leven en het nachtleven in de stad.

Laatst gewijzigd:16 juli 2018 10:24
printView this page in: English