Skip to ContentSkip to Navigation
EducationFrequently asked questionsFinancial matters

Studiebeurzen

  • Grantfinder

    Er zijn verschillende beurzen voor internationale studenten die aan de RUG willen sturen.

    Een overzicht van deze beurzen is te vinden in de Grantfinder op onze website.

  • Erik Bleumink Fonds

    Het Eric Bleumink Fonds (EBF) verstrekt beursen aan talentvolle studenten uit ontwikkelingslanden.

    Meer informatie vind je op de pagina Het Eric Bleumink Fonds op onze website.
printView this page in: English