Skip to ContentSkip to Navigation
OnderwijsOpleidingenAndere studiemogelijkhedenGroningen Academy for Radiation ProtectionStralingsbescherming

Logaritmisch grafiekenpapier

Toezichthouder THK-basis
transmissie door gips voor verschillende waarden van de buisspanning

Voor de cursus Toezichthouder Stralingsbescherming THK-basis is het voldoende dat men een grafiek op logaritmisch grafiekenpapier correct kan aflezen. In het voorbeeld hierboven staat het aantal fotonen dat een laag gips passert. In de vertikale richting is het aantal fotonen uitgezet op een logaritmische schaal en in de horizontale richting staat de dikte van de loodlaag op een lineaire schaal. De afname van het aantal als de dikte toeneemt weerspiegelt de transmissie.

Merk op dat de afstand tussen de punten 101 en 102 op de vertikale as even groot is als de afstand tussen de punten 102 en 103. Deze afstand correspondeert klaarblijkelijk met een factor 10.

De horizontale lijnen tussen de punten 101 = 10 en 102 = 100 markeren de waarden 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 en 90. Merk op dat de afstand tussen de punten 10 en 20 gelijk is aan de afstand tussen de punten 20 en 40, maar ook tussen de punten 40 en 80. Deze afstand correspondeert met een een factor 2.

Laatst gewijzigd:07 februari 2019 13:54
printView this page in: English