Skip to ContentSkip to Navigation
EducationProgrammesOther study opportunitiesGroningen Academy for Radiation ProtectionRadiation protection

Na- en bijscholing

Cursusinformatie
Stralingsbescherming

De Groningen Academy for Radiation Protection (GARP) biedt een breed palet aan mogelijkheden voor na- en bijscholing, zowel voor Coördinerend Deskundigen (CD) als voor Toezichthouders Stralingsbescherming (TS).

  • De CD voorcursus wiskunde is bedoeld voor hen die de voor de opleiding tot Coördinerend Deskundige benodigde wiskundekennis willen opfrissen.
  • In de CD opfriscursus worden de meest relevante basisbegrippen uit de opleiding tot Coördinerend Deskundige, de recente ontwikkelingen op stralingshygiënisch gebied, en een aantal essentiële aspecten van de praktische stralingshygiëne behandeld.
  • De CD nascholingsmiddag heeft biedt Coördinerend Deskundigen jaarlijks de gelegenheid hun kennis op te frissen, te actualiseren en te verbreden.

  • De TS THK-basis opfriscursus is specifiek bedoeld voor tandartsen en orthodontisten die hun kennis op het gebied van de stralingsbescherming willen actualiseren.
  • In de TS VRS-D opfriscursus worden voor Toezichthouders Stralingsbescherming relevante basisaspecten van de stralingsbescherming voor het werken met radioactieve stoffen in verspreidbare vorm behandeld.
  • In de TS MR opfriscursus worden voor Toezichthouders Stralingsbescherming relevante basisaspecten van de stralingsbescherming voor het werken met röntgentoestellen en/of gesloten bronnen behandeld.
  • Tijdens de TS nascholingsmiddag worden enkele voor Toezichthouders Stralingsbescherming interessante aspecten van de stralingsbescherming opnieuw onder de aandacht gebracht.

Laatst gewijzigd:28 augustus 2019 14:30
printView this page in: English