Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Radiation protection education Radiation protection

Opfriscursus tandartsassistenten

Cursusinformatie
Stralingsbescherming
Doel

Het doel van deze cursus is het verkrijgen van basale kennis over stralingsbescherming voor werknemer èn patiënt bij het werken met ioniserende straling in de tandartspraktijk. Na het volgen van deze cursus kunt u het risico van röntgenstraling in de tandartspraktijk beschrijven en bent u zich bewust van de mogelijkheden om de stralingsblootstelling voor zowel de patiënt als uzelf te beperken.

Bedoeld voor Assistenten in de tandheelkundige praktijk.
Duur Hoorcolleges gedurende in totaal maximaal 2 uur.
Zelftoets gedurende 45 minuten.
Nabespreking zelftoets gedurende 30 minuten. (optioneel)
Cursusmateriaal

De cursusstof is vervat in het boekje Basiscursus stralingsveiligheid – toepassingen van röntgenstraling in de tandheelkundige praktijk dat samengesteld en geschreven is door dr. F. Pleiter en dr. H.F. Boersma (digitaal).

Opzet

De opfriscursus wordt door de Groningen Academy for Radiation Protection van de Rijksuniversiteit Groningen online verzorgd aan de hand van een cursussyllabus (ongeveer 32 pagina's). Wij zullen u deze digitale syllabus uiterlijk een week voor de cursus toezenden. Indien u een gedrukte versie van de syllabus wilt ontvangen kunt u deze tijdens de inschrijving voor een kleine meerprijs bestellen. Het programma van de middag bestaat uit twee hoorcolleges en wordt afgesloten met een online zelftoets, bestaande uit 30 meerkeuzevragen met elk drie antwoordmogelijkheden. Deelname aan de korte nabespreking van de toets is optioneel.

Wat verwachten wij van u

Wij verzoeken u in elk geval de delen in de syllabus die met een zwarte streep in de kantlijn zijn aangegeven voorafgaand aan de cursus door te nemen. Van u wordt verder tijdens de opfriscursus actieve participatie verwacht onder andere blijkend uit het volledig maken van de zelftoets binnen de gestelde tijd (u mag bij de beantwoording gewoon uw syllabus gebruiken). Ook kunt u tijdens de opfriscursus gevraagd worden via de chat-functie te reageren.

Aanmelden

Aanmelden gaat via het secretariaat van de Groningen Academy for Radiation Protection.

datum
datum
Belangrijke data

De eerstvolgende cursus vindt (ovb) plaats op 11 maart 2022 (fysiek).
Sluitingsdatum inschrijving: 4 maart 2022.

Laatst gewijzigd:01 december 2021 12:26