Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Stralingsbeschermingseenheid

Stralingsbeschermingseenheid SBE

Als je werkt of gaat werken met ioniserende straling (radioactieve stoffen, röntgentoestellen of versnellers) is speciale regelgeving van toepassing. Voordat je kunt beginnen met een toepassing van ioniserende straling is een Interne Toestemming nodig, verleend door de Stralingsbeschermingseenheid (SBE) van de RUG.

Organisatie en Interne Toestemmingen

De SBE is ondergebracht bij de afdeling Arbo, Milieu en Duurzaamheid (AMD) van het Bureau van de Universiteit en wordt voorgezeten door de algemeen coördinerend stralingsdeskundige, dr. H.F. Boersma. De universiteit is verdeeld in vier entiteiten die elk worden gecoördineerd door een stralingscommissaris van de SBE.

Handboek Stralingshygiëne RUG

Voor elke Interne Toestemming wordt door het CvB een lokaal stralingsdeskundige benoemd die toezicht houdt op alle handelingen met ioniserende straling. Een volledige beschrijving van de stralingsbeschermingsorganisatie van de RUG en de regels die gelden voor het aanvragen en hebben van een Interne Toestemming is te vinden in het Handboek Stralingshygiëne RUG. Als je van plan bent een Interne Toestemming aan te vragen dien je tijdig contact op te nemen met je stralingscommissaris of te algemeen coördinerend stralingsdeskundige.

Werken met straling / Opleidingen Stralingsbescherming

Als je binnen de RUG gaat werken met ioniserende straling moet je de instructies van de lokaal stralingsdeskundige opvolgen. Afhankelijk van de toepassing kan het zijn dat je eerst succesvol een opleiding tot stralingsdeskundige moet afronden. Alle informatie over opleidingen stralingsbescherming die door de RUG worden georganiseerd zijn hier te vinden.

Laatst gewijzigd:28 augustus 2019 20:13