Skip to ContentSkip to Navigation
Education Programmes Other study opportunities Groningen Academy for Radiation Protection Stralingsbeschermingseenheid

Stralingsbeschermingseenheid

Welkom op de homepage van de stralingsbeschermingeneenheid (SBE) van de universiteit Groningen. De SBE van de RUG houdt toezicht op het gebruik van toepassingen met ioniserende straling.

Meer informatie

Voor vragen over stralingbescherming bij de RUG kun je contact opnemen met de algemeen coördinerend deskundige van de RUG of het secretariaat van GARP.

Voor medewerkers van de RUG is er binnen Intranet een website met praktische informatie over het veilig werken in een laboratoriumomgeving.

Voor aanvullende algemene informatie over stralingsbescherming kun je naar de website van de Nederlandse Vereniging voor Stralingshygiëne gaan.

Handboek Stralingshygiëne RUG

Een volledige beschrijving van de stralingsbeschermingsorganisatie van de RUG en de regels die gelden voor het aanvragen en hebben van een Interne Toestemming is te vinden in het Handboek Stralingshygiëne RUG.

Het handboek is hier te vinden.

Eindtermen

De Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) heeft in 2015 het veld verzocht om invulling te geven aan de herziening van het opleidingsstelsel voor toezichthoudend deskundigen. Kern van deze herziening, die rechtstreeks voortvloeit uit de Europese Basic Safety Standards, is dat de opleiding voor toezichthoudend deskundigen toepassingspecifiek dient te worden. Alle eindtermen van de verschillende opleidingen zijn hier te vinden.