Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's Nederlandse studenten Begeleiding en advies

Studiebegeleiding

Je staat er niet alleen voor tijdens je studietijd. Als RUG bieden we verschillende waardevolle manieren om jou te ondersteunen, mocht je ergens tegen aanlopen.

Een goede start van je opleiding is belangrijk in verband met het bindend studieadvies. Haal je minder dan 45 van de 60 studiepunten? Dan zul je met je studie moeten stoppen. Trek daarom zo vroeg mogelijk aan de bel als je ergens moeite mee hebt.

Studentmentoren

De overgang van middelbare school naar de universiteit kan lastiger zijn dan van te voren ingeschat. Er wordt ineens veel meer zelfstandigheid gevraagd en er gebeuren veel nieuwe dingen in korte tijd. Daarom zijn er in het eerste jaar studentmentoren.

Een studentmentor is een ouderejaars student waar je bij terecht kan met vragen of voor tips. Hoe leer je bijvoorbeeld voor een tentamen? Of: wanneer kun je het beste beginnen met leren? Zo word je in het eerste jaar op weg geholpen en heb je altijd een aanspreekpunt.

Studieadviseurs

Aan elke studie zijn studieadviseurs verbonden. Zij zijn er bijvoorbeeld voor vragen over je studie-aanpak, maar kunnen ook adviseren over andere vraagstukken:

  • (Dreigende) studievertraging
  • Examenregelingen
  • Stages
  • Studeren in het buitenland
  • Het overstappen naar een andere studie

Soms zijn er persoonlijke problemen die je studievoortgang in gevaar brengen. Dan kan een studieadviseur helpen om de consequenties voor je studievoortgang te beperken. Zij kennen de beschikbare hulpbronnen en regelingen die van toepassing kunnen zijn op jouw situatie.

Studentendecaan en -psycholoog

Studentendecanen ondersteunen studenten die studieproblemen ondervinden door bijvoorbeeld persoonlijke omstandigheden, een functiebeperking of een chronische ziekte. Ook heeft een studentendecaan expertise op het gebied van wet- en regelgeving, financiële zaken zoals studiefinanciering, of andere zaken die je niet binnen je opleiding kunt of wilt oplossen.

Studentenpsychologen ondersteunen studenten die te maken krijgen met mentale problematiek, zoals studiestress, faalangst en somberheid.

Vertrouwenspersoon

De vertrouwenspersoon van de Rijksuniversiteit Groningen is onafhankelijk en eerste aanspreekpunt bij zaken als ongelijke behandeling of ongewenst gedrag als seksuele intimidatie, agressie, geweld of discriminatie.

Deze vertrouwenspersoon kan je ondersteunen en begeleiden bij het indienen van een formele klacht als dat nodig blijkt en adviseert over wat je het beste kan doen in complexe situaties.

De vertrouwenspersoon neemt een belangrijke plaats in het Integriteitsbeleid van de RUG.

Studeren en topsport

Als meest sportieve studentenstad in Nederland koestert de Rijksuniversiteit Groningen sportief talent. Daarom is er ruimte gemaakt voor topsporters die naast het beoefenen van hun sport ook willen studeren.

Academisch ondersteuning

De RUG biedt een topsportregeling voor uitzonderlijke topsporters die aan de universiteit studeren: de Studenten Topsportregeling (STOR). Hiermee kan je je studie aanpassen aan je topsportprogramma. Zo heeft bijvoorbeeld Epke Zonderland, net als vele andere topsporters, zijn opleiding af kunnen maken naast het topturnen. De academische ondersteuning biedt flexibiliteit in het studieprogramma en dispensatie voor bijvoorbeeld verplichte colleges en overeenkomende tentamens.

Financiële ondersteuning

Als topsporter kan je in aanmerking komen voor een topsportvergoeding van de RUG voor maximaal twee jaar. Wil je weten of je hiervoor in aanmerking komt? Bekijk dan het profileringsfonds.

Ben jij topsporter en studeer je aan de RUG?

Dan kom je wellicht in aanmerking voor onze Studenten Topsportregeling. Neem, gelijk na aanvang van het collegejaar, contact op met topsportcoördinator van de RUG: dhr. Cees Reitsma. Voor een afspraak of vragen kun je hem mailen: c.r.reitsma@rug.nl


Are you an international student? Please visit our pages for internationals.

Laatst gewijzigd:15 september 2022 14:53