Skip to ContentSkip to Navigation
Education Bachelor's degree programmes Human Movement Sciences
Header image Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Hoe herken je talent bij sporters? Kun je na een verlamming nog leren lopen? Wat gebeurt er in de hersenen als je tomaten aan het snijden bent? Kunnen kinderen beter leren terwijl ze bewegen?

Als bewegingswetenschapper onderzoek je het menselijk bewegen in de ruimste zin. Zo wordt onderzoek gedaan onder (top)sporters, maar ook onder ouderen en mensen met een beperking. Als bewegingswetenschapper werk je samen met professionals zoals trainers, therapeuten, artsen, managers en patiënten.
In de driejarige bachelor volg je medische vakken zoals Anatomie en Fysiologie. Daarnaast leer je over Wiskunde en Matlab en krijg je vakken uit de Gedragswetenschappen zoals (Neuro)Psychologie en Sportpsychologie. Affiniteit met Wis- en Natuurkunde is belangrijk. Je sluit het derde jaar af met een afstudeeronderzoek.
Na het afronden van de bacheloropleiding kun je verder gaan met de Engelstalige master Human Movement Sciences, de master Sport Sciences of met een andere aansluitende master.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Bewegingswetenschappen
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56950
Voertaal
Nederlands
Start
September
Faculteit
Medische wetenschappen
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?

Bij Bewegingswetenschappen leer je bewegingsgedrag begrijpen, meten en optimaliseren, toegepast op groepen en individuen met verschillende kenmerken. In Groningen staan termen centraal als: verandering en herstel, flexibiliteit en adaptatie, leren, trainen, ontwikkeling, hersenen en gedrag. Door de integratie van medisch-biologische, exacte en sociaal-psychologische vakken komt de theorie tot leven en wordt bruikbaar voor de praktijk. Daarbij is het een levendige studie met actieve studenten.

De opleiding is in verhouding niet groot, waardoor er een informele sfeer heerst en je gemakkelijk contact legt met docenten en staf. Ook is er een actieve studievereniging die veel leuke en interessante activiteiten organiseert. Contacten zijn dus zo gelegd! Over de stad Groningen valt ook veel positiefs te vertellen. Groningen is een jonge en dynamische studentenstad met een gemoedelijke sfeer. Omdat er veel studenten wonen is het vinden van een betaalbare kamer over het algemeen dan ook niet moeilijk. Ook zijn er veel mogelijkheden om te sporten en uit te gaan. Kortom, het is een stad die bruist!

Programma

Bewegingswetenschappen is een multidisciplinaire studie. Het eerste jaar omvat vooral vakken uit zowel de gedragswetenschappelijke en biomedische hoek (bijv., psychologie, anatomie, fysiologie en pathologie), maar ook uit de bèta-hoek (bijv. wiskunde, biomechanica en programmeervaardigheden). Tevens vormen de methodologische en statistiek vakken een belangrijk onderdeel om je voor te bereiden op het doen van zelfstandig onderzoek.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Anatomie van het bewegingsapparaat (5 EC)

De student krijgt inzicht in de bouw en het functioneren van het bewegingsapparaat

Inl. Bewegingswetenschappen (5 EC)
Inl. en practicum Methodologie en statistiek (5 EC)
Alg. Fysiologie (5 EC)

De student leert de basisbegrippen uit de fysiologie v.w.b. celfunctie, neuro-humorale sturing, hart- en vaatfunctie, ventilatie en metabolisme

Inl. Psychologie (5 EC)

Kennis en inzicht opdoen over basistheorieën in de psychologie in relatie tot gedrag en beweging

Wiskunde voor bewegingswetenschappen (5 EC)
Inl. Programmeervaardigheden (5 EC)
Neurofysiologie (5 EC)
Statistiek 1 (5 EC)
Alg. Bewegingspathologie (5 EC)
Biomechanica (5 EC)
Motorische controle (5 EC)

De theoretische basisvakken worden in het tweede jaar steeds meer geïntegreerd en gaan zich meer toespitsen op het gebied van de Bewegingswetenschappen (bijv. inspanningsfysiologie, bewegingsanalyse, neuroanatomie). In deze vakken komen principes en theorieën over het menselijke bewegen, de beïnvloeding van dit bewegen en de toepassing ervan in het onderzoek en de (klinische) praktijk aan bod.

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Bewegingsanalyse 1 (5 EC)
Inleiding waarnemen en bewegen (5 EC)
Psychologie beweging & inspanning (5 EC)
Bewegingsanalyse 2 (5 EC)
Inspanningsfysiologie (5 EC)
Theoretische kwesties (5 EC)
Motorische ontwikkeling en motorisch leren (5 EC)
Neuroanatomie 1 (5 EC)
Statistiek 2 (5 EC)
Neuroanatomie 2 (5 EC)
Oriëntatie bewegingswetenschappen (5 EC)
Skills Lab (5 EC)

De integratie van vakken gaat verder in het derde jaar. Een half jaar lang werk je aan het Bachelor Afstudeer Project. Je leert hoe je een onderzoeksproject voorbereidt, uitvoert, verslag maakt en presenteert. Hiervoor duik je in de relevante literatuur, en bepaal je welke vraag je in je onderzoeksproject gaat beantwoorden. Vervolgens ga je bezig met het verzamelen en analyseren van data en het interpreteren van de onderzoeksresultaten. Je leert in de praktijk hoe je testen uitvoert bij proefper

Semesters
VakkenVakkencatalogus >1a1b2a2b
Minorruimte (15 EC)
Afstudeeronderzoek (20 EC)
Actieve leefstijl, gezondheid en preventie (5 EC)
Inleiding neuromechanica (5 EC)
Neuropsychologie (5 EC)
Ontwikkeling van bewegingsinterventies (5 EC)
Statistiek 3 (5 EC)

Curriculum

Kijk voor een handig overzicht van alle vakken in de bachelor hier: https://www.rug.nl/umcg/education/human-movement-sciences/bachelor/2019posterprogrammabwinclvakcode1.0.pdf Meer specifieke informatie per vak kun je vinden in de vakkencatalogus (via link in het schema hierboven).

Programma-opties
Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College geeft talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen door een programma te bieden dat naast de reguliere bacheloropleiding gevolgd wordt.

Het bachelor Honours programma is bij uitstek geschikt wanneer je je extra wilt voorbereiden op een carrière in de wetenschap, het bedrijfsleven of bij de overheid. In het bachelor Honours programma verdiep je je namelijk niet alleen op je eigen vakgebied, maar leer je ook hoe je die kennis kan inzetten bij interdisciplinaire vraagstukken en problemen. Het bachelor Honours programma is een extra programma van 30 studiepunten dat je naast je reguliere bachelor opleiding van 180 punten volgt.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • VWO Natuur & Techniek

  Aangevuld met biologie. Bij N&T zonder biologie dient vooraf een VWO-deelcertificaat behaald te worden. Dit vraagt een aantal maanden aan voorbereiding.

 • VWO Natuur & Gezondheid

  Aangevuld met natuurkunde. Bij N&G zonder natuurkunde dient vooraf een VWO-deelcertificaat behaald te worden. Dit vraagt een aantal maanden aan voorbereiding.

 • VWO Economie & Maatschappij

  Advies wiskunde B (maar A wordt ook toegelaten), biologie en natuurkunde. Eventuele deficiënties kunnen via VWO-deelcertificaten aangevuld worden. Dit vraagt een aantal maanden aan voorbereiding.

 • VWO Cultuur & Maatschappij

  Aangevuld met wiskunde A of B (B wordt geadviseerd), biologie en natuurkunde. Eventuele deficiënties kunnen via VWO-deelcertificaten aangevuld worden. Dit vraagt een aantal maanden aan voorbereiding.

 • HBO propedeuse

  HBO propedeuse aangevuld met VWO-deelcertificaten biologie, natuurkunde en wiskunde A of B (advies is wiskunde B)

Toelatingseisen

Specifieke eisenExtra informatie
vooropleiding

Bezit je geen van bovengenoemde diploma's waarmee je toelaatbaar bent? Wanneer je niet in het bezit bent van een VWO-diploma (of deze dateert van voor 1998), en je 21 jaar of ouder bent dan kun je proberen om te worden toegelaten tot de bacheloropleiding Bewegingswetenschappen via het Colloquium Doctum. Je dient dan 5 deelcertificaten op VWO niveau te halen: nederlands, engels, wiskunde B, biologie, natuurkunde. Voor meer informatie stuur een mail naar de studieadviseur: studieadviseur-bw umcg.nl.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is verplicht. Het advies is niet bindend.

 • Er moet een thuisopdracht ingeleverd worden.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202501 september 2025
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2024-2025€ 2530voltijd

Praktische informatie voor:

Na je studie

Na afronding van je bachelor kun je ervoor kiezen een master te volgen. Bewegingswetenschappen biedt twee tweejarige masters aan, namelijk Human Movement Sciences (met de specialisaties Healthy Ageing en Revalidatie) en Sport Sciences.

Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld een premaster Geneeskunde, Psychologie, Technische Geneeskunde, Biomedical Engineering (Life Science & Technology) of Gezondheidswetenschappen.

Arbeidsmarkt

Bewegingswetenschappers werken als onderzoeker of docent. Ook kunnen ze aan de slag als adviseur, beleidsmedewerker of consulent bij gezondheidszorginstanties (revalidatiecentra, zorgverzekeringen), sportorganisaties en (semi-)overheidsinstellingen.

Regelmatig bewegen is gezond, het kan leiden tot voldoening zoals in de (top)sport, maar kan ook een middel zijn om ervoor te zorgen dat men gezond(er) ouder wordt. Dat bewegen een essentieel onderdeel van het dagelijks leven vormt wordt nog duidelijker zodra zich een stoornis in het bewegen voordoet. De toenemende maatschappelijke belangstelling voor gezondheid en fitheid en de invloed van sport en bewegen hierop, zorgt er dan ook voor dat er steeds meer vraag is naar onderzoek in deze sector. Ook stijgt hierdoor de vraag naar professionals die onder andere de vertaalslag van de wetenschap naar de praktijk kunnen maken in de zin van bijvoorbeeld beleid en advies. Het is een brede studie, waarbij niet wordt toegewerkt naar een specifiek beroep zoals tandarts, therapeut, coach of arts, maar naar een baan in de wetenschap. Daarnaast bereidt de studie haar studenten voor op meer maatschappelijke functies waarbij het academisch denk- en werkniveau centraal staat. Kortom, de bewegingswetenschapper is breed inzetbaar en er zijn veel beroepsmogelijkheden; een uniek toekomstbeeld bestaat niet. Een bewegingswetenschapper is een echte generalist.

Potentiële beroepen

 • Consulent
 • Onderzoeker
 • Adviseur
 • Beleidsmedewerker
 • Docent
Onderzoek

Onderzoek bij Bewegingswetenschappen in Groningen

In het eerste jaar leer je wat nodig is voor het doen van goed onderzoek, met een mix van inhoudelijke en methodologische vakken. Je leert experimenteren met eenvoudige onderzoeken tijdens practica: meten, data verzamelen en verwerken tot een verslag.

Skillslab en vrije keuzeruimte

In het tweede jaar ga je tijdens het vak Skillslab ervaring opdoen met praktische vaardigheden, inzicht en kennis op het gebied van meetinstrumenten voor bewegingsregistratie en de daarbij behorende specifieke computerprogramma’s voor het analyseren van de menselijke motoriek. Deze kennis kun je goed gebruiken als je echt onderzoek gaat doen!

In het derde jaar kun je je binnen je minorruimte (vrije keuzeruimte) verder specialiseren in een specifiek bewegingswetenschappelijk onderwerp, of juist op een heel ander vlak. Bijvoorbeeld door het volgen van vakken bij andere faculteiten, mee te werken aan een onderzoek, te assisteren bij onderwijs, of door een stage te gaan lopen bij een bedrijf. Je kunt deze periode ook in het buitenland doorbrengen.

Onderzoeksthema's bij Bewegingswetenschappen

Er wordt op diverse gebieden onderzoek gedaan bij Bewegingswetenschappen, met name op gebied van revalidatie, gezond ouder worden (Healthy Ageing) en sport. Meer informatie over deze onderzoeksthema's kun je hieronder vinden.

 • Bij bewegen, revalidatie en functieherstel gaat het erom enerzijds het verstoord bewegen van volwassenen en kinderen met chronische beperkingen te leren begrijpen. Anderzijds is het onderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe diagnose-, behandel- en evaluatiemethoden, en het gebruik van bewegingstechnologie en hulpmiddelen. Het uiteindelijke doel is daarbij om een optimaal dagelijks functioneren en kwaliteit van leven voor patiënten mogelijk te maken . Er wordt aandacht besteed aan patiënten na bijvooreeld een CVA, amputatie of dwarslaesie of aan kinderen die geboren worden met een hersenbeschadiging (cerebrale parese, DCD).
 • Bij bewegen en gezond ouder worden wordt onderzoek gedaan naar de fysieke, mentale en sociale consequenties van beweging. Wat is fitheid eigenlijk en hoe beïnvloedt een verbetering van de lichamelijke conditie andere (cognitieve) functies, zoals reactiesnelheid, geheugen en aandacht? Wat is de relatie met het dagelijks functioneren? Hierbij wordt ook gekeken naar bijzondere groepen als chronisch zieken en verstandelijk gehandicapten. Daarnaast worden problemen onderzocht die te maken hebben met vallen bij ouderen. Dementie en de de ziekte van Parkinson krijgen hier veel aandacht.
 • Bij sport, leren en presteren gaat het o.a. om herkennen van talent: wat is een talent en hoe vroeg kan een talent worden opgemerkt? Onder welke voorwaarden kan dit talent zich optimaal ontwikkelen? Een tweede thema is de relatie tussen perceptie, cognitie, motoriek en prestaties bij teamsport. Daarnaast wordt in samenwerking met de afdeling sportgeneeskunde van het UMCG onderzoek gedaan naar belasting en belastbaarheid gerelateerd aan sportprestaties en de rol van blessures hierin. Waarom krijgt de ene sporter veel blessures en de andere niet? Een ander aspect is de relatie tussen fitheid, motorische vaardigheden en cognitieve ontwikkeling bij kinderen en jongeren. Kunnen kinderen zich bijvoorbeeld beter concentreren als ze bewegen tijdens de les? Ook de samenhang met sportdeelname en bewegingsonderwijs is hierbij van belang.

Meer weten over ons onderzoek? Ga naar de research website!


Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact

Contact

 • Algemeen secretariaat BW (Informatie over medewerkers, onderzoek en algemene vragen)
  Email: secretariaat-bw umcg.nl
  Telefoon: +31(0)50-3616015
 • Bachelor Onderwijsadministratie (Informatie over de bachelor)
  Email: bachelor-bw umcg.nl
  Telefoon: +31(0)50-3616050
 • Studieadviseur Bewegingswetenschappen (Vragen over vooropleiding, toelating, studieprogramma, etc. )
  Email: studieadviseur-bw umcg.nl
  Telefoon: +31(0)50 3616061
 • Voorlichting & communicatie (Informatie over voorlichtingsactiviteiten (meelopen, open dagen etc.) )
  Email: n.kompagnie umcg.nl
  Telefoon: +31(0)50-3616060

Guido Frijlink

Mijn interesse ligt in het menselijk bewegen en het optimaliseren ervan. Bijvoorbeeld een topsporter nog beter laten presteren, of iemand helpen na amputatie zijn prothese beter te gebruiken.

Al deze zaken komen aan bod bij deze brede studie. De sfeer bij deze opleiding is erg goed. Docenten zijn heel toegankelijk en bereid je te helpen. Ik ben naast de studie actief bij de studievereniging van Bewegingswetenschappen, Studiosi Mobilae. Dit zou ik zeker aanraden aan nieuwe studenten, omdat je snel medestudenten leert kennen.

Lees meer

Studieverenigingen

Studiosi Mobilae

Studiosi Mobilae is de studievereniging voor (oud)studenten Bewegingswetenschappen te Groningen.
De vereniging organiseert verschillende interessante activiteiten zoals excursies naar zowel binnenlandse als buitenlandse instanties en bedrijven, maar ook een symposium.
https://www.studiosimobilae.nl/home
Lees meer
Studentprofiel

Je hebt belangstelling voor bewegen, gezondheid en sport en hebt affiniteit met wiskunde en natuurkunde. Je bent benieuwd naar de invloed van informatie op hersenen en motoriek, of naar het verloop van een revalidatieperiode na een ziekte. Bovendien lijkt het je leuk om samen te werken, met bijvoorbeeld trainers, therapeuten, (sport)artsen en patiënten.

Je kunt Bewegingswetenschappen studeren met het vwo-profiel N&G aangevuld met natuurkunde (en bij voorkeur ook met wiskunde B), of met profiel N&T aangevuld met biologie.

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS (deeltijd: 20 ECTS) hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is). Meer informatie: https://www.rug.nl/education/bachelor/nederlandse-studenten/studiekeuze-en-voorlichting/bsa

Studiebegeleiding

Tijdens de studie krijgen studenten begeleiding. De studieadviseurs spelen hierin een belangrijke rol, zij geven voorlichting en advies en houden de studievoortgang in de gaten. Je kunt bij hen terecht voor individuele vragen of bijzondere omstandigheden waar je mee te maken hebt. Eerstejaars studenten worden in mentorgroepen begeleid door een mentor, dat is een ouderejaars student. Doel van de mentorgroepen is om studenten een goede introductie te geven bij de studie en binnen de universiteit.

Open inloopspreekuur: dinsdag en vrijdag 10.30 - 11.30 uur
E-mail: studieadviseur-BW@umcg.nl

Of maak een afspraak in de agenda van een van de studieadviseurs:

Bas Nijenhuis: https://sbnijenhuis.youcanbook.me
Corien Plaggenmarsch: https://chplaggenmarsch.youcanbook.me/


Tel. (050)3616061

Aansluitende master programma's