Skip to ContentSkip to Navigation
EducationBachelor's degree programmesHuman Movement Sciences
Header image Bewegingswetenschappen

Bewegingswetenschappen

Hoe herken je talent bij sporters? Kun je na een verlamming nog leren lopen? Wat gebeurt er in de hersenen als je tomaten aan het snijden bent? Kunnen kinderen beter leren terwijl ze bewegen?

Als bewegingswetenschapper onderzoek je het menselijk bewegen in de ruimste zin. Zo wordt onderzoek gedaan onder (top)sporters, maar ook onder ouderen en mensen met een beperking. Als bewegingswetenschapper werk je samen met professionals zoals trainers, therapeuten, artsen, managers en patiënten.
In de driejarige bachelor volg je medische vakken zoals Anatomie en Fysiologie. Daarnaast leer je over Wiskunde en Matlab en krijg je vakken uit de Gedragswetenschappen zoals (Neuro)Psychologie en Sportpsychologie. Affiniteit met Wis- en Natuurkunde is belangrijk. Je sluit het derde jaar af met een afstudeeronderzoek.
Na het afronden van de bacheloropleiding kun je verder gaan met de Engelstalige master Human Movement Sciences, de master Sport Sciences of met een andere aansluitende master.

Feiten & Cijfers
Titel/Graad
BSc in Bewegingswetenschappen
Type opleiding
Bachelor
Duur
36 maanden (180 ECTS)
Croho code
56950
Voertaal
Nederlands, Engels
Start
September
Faculteit
Medische wetenschappen
Studie in Cijfers
Waarom dit programma in Groningen?

Bij Bewegingswetenschappen leer je bewegingsgedrag begrijpen, meten en optimaliseren, toegepast op groepen en individuen met verschillende kenmerken. In Groningen staan termen centraal als: verandering en herstel, flexibiliteit en adaptatie, leren, trainen, ontwikkeling, hersenen en gedrag. Door de integratie van medisch-biologische, exacte en sociaal-psychologische vakken komt de theorie tot leven en wordt bruikbaar voor de praktijk. Daarbij is het een levendige studie met actieve studenten.

De opleiding is in verhouding niet groot, waardoor er een informele sfeer heerst en je gemakkelijk contact legt met docenten en staf. Ook is er een actieve studievereniging die veel leuke en interessante activiteiten organiseert. Contacten zijn dus zo gelegd! Over de stad Groningen valt ook veel positiefs te vertellen. Groningen is een jonge en dynamische studentenstad met een gemoedelijke sfeer. Omdat er veel studenten wonen is het vinden van een betaalbare kamer over het algemeen dan ook niet moeilijk. Ook zijn er veel mogelijkheden om te sporten en uit te gaan. Kortom, het is een stad die bruist!

Programma

Bewegingswetenschappen is een multidisciplinaire studie. Het eerste jaar omvat vooral vakken uit zowel de gedragswetenschappelijke en biomedische hoek (bijv., psychologie, anatomie, fysiologie en pathologie), maar ook vanuit de beta-hoek (bijv., wiskunde, biomechanica en programmeervaardigheden). Tevens vormen de methodologische en statistiek vakken een belangrijk onderdeel om je voor te bereiden op het doen van zelfstandig onderzoek.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Anatomie van het bewegingsapparaat (5 EC)

De student krijgt inzicht in de bouw en het functioneren van het bewegingsapparaat

Inl. Bewegingswetenschappen (5 EC)
Inl. en practicum Methodologie en statistiek (5 EC)
Alg. Fysiologie (5 EC)

De student leert de basisbegrippen uit de fysiologie v.w.b. celfunctie, neuro-humorale sturing, hart- en vaatfunctie, ventilatie en metabolisme

Inl. Psychologie (5 EC)

Kennis en inzicht opdoen over basistheorieën in de psychologie in relatie tot gedrag en beweging

Wiskunde voor bewegingswetenschappen (5 EC)
Inl. Programmeervaardigheden (5 EC)
Neurofysiologie (5 EC)
Statistiek 1 (5 EC)
Alg. Bewegingspathologie (5 EC)
Biomechanica (5 EC)
Motorische controle (5 EC)

De theoretische basisvakken worden in het tweede jaar steeds meer geïntegreerd en gaan zich meer toespitsen op het gebied van de Bewegingswetenschappen (bijv. inspanningsfysiologie, bewegingsanalyse, neuroanatomie). In deze vakken komen principes en theorieën omtrent het menselijke bewegen, de beïnvloeding van dit bewegen en de toepassing ervan in het onderzoek en de (klinische) praktijk aan bod.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Bewegingsanalyse 1 (5 EC)
Inleiding waarnemen en bewegen (5 EC)
Psychologie beweging & inspanning (5 EC)
Bewegingsanalyse 2 (5 EC)
Inspanningsfysiologie (5 EC)
Theoretische kwesties (5 EC)
Motorische ontwikkeling en motorisch leren (5 EC)
Neuroanatomie 1 (5 EC)
Skills Lab (5 EC)
Neuroanatomie 2 (5 EC)
Oriëntatie bewegingswetenschappen (5 EC)
Statistiek 2 (5 EC)

De integratie van vakken gaat verder in het derde jaar. Gedurende een half jaar werk je aan het Bachelor Afstudeer Project. Aan de hand van het voorbereiden, uitvoeren, beschrijven en presenteren van een onderzoek doet je ervaring op met betrekking tot het bestuderen van literatuur uitmondend in een vraagstelling, het verzamelen en analyseren van data en interpreteren van onderzoeksresultaten.

Periodes
VakkenCourse Catalog >1234
Minorruimte (15 EC)
Inleiding neuromechanica (5 EC)
Neuropsychologie (5 EC)
Pathologie en bewegingsinterventies (5 EC)
Ontwikkeling van bewegingsinterventies (5 EC)
Statistiek 3 (5 EC)
Afstudeeronderzoek (20 EC)

Curriculum

Programma-opties
Honours College (honoursprogramma)

Het Honours College geeft talentvolle en gemotiveerde studenten de kans meer uit zichzelf te halen door een programma te bieden dat naast de reguliere bacheloropleiding gevolgd wordt.

Het bachelor Honours programma is bij uitstek geschikt wanneer je je extra wilt voorbereiden op een carrière in de wetenschap, het bedrijfsleven of bij de overheid. In het bachelor Honours programma verdiep je je namelijk niet alleen op je eigen vakgebied, maar leer je ook hoe je die kennis kan inzetten bij interdisciplinaire vraagstukken en problemen. Het bachelor Honours programma is een extra programma van 45 studiepunten dat je naast je reguliere bachelor opleiding van 180 punten volgt.

Meer informatie over deze optie

Studeren in het buitenland

 • Studeren in het buitenland is facultatief
Toelatingseisen

Toelaatbare profielen Nederlandse diploma's

 • Cultuur & Maatschappij

  Aangevuld met wiskunde A of B (B wordt geadviseerd), biologie en natuurkunde. Eventuele deficiënties kunnen via VWO-deelcertificaten aangevuld worden. Dit vraagt een aantal maanden aan voorbereiding.

 • Economie & Maatschappij

  Aangevuld met wiskunde A of B (B wordt geadviseerd), biologie en natuurkunde. Eventuele deficiënties kunnen via VWO-deelcertificaten aangevuld worden. Dit vraagt een aantal maanden aan voorbereiding.

 • Natuur & Gezondheid

  Aangevuld met natuurkunde. Bij N&G zonder natuurkunde dient vooraf een VWO-deelcertificaat behaald te worden. Dit vraagt een aantal maanden aan voorbereiding.

 • Natuur & Techniek

  Aangevuld met biologie. Bij N&T zonder biologie dient vooraf een VWO-deelcertificaat behaald te worden. Dit vraagt een aantal maanden aan voorbereiding.

Studiekeuzecheck

De opleiding verzorgt matching. Deelname is verplicht. Het advies is niet bindend.

 • Er moet een thuisopdracht ingeleverd worden.

Inschrijvingsdeadlines

Type studentDeadlineStart opleiding
Nederlandse studenten01 mei 202001 september 2020
Collegegeld
NationaliteitJaarKostenVorm
EU/EER2019-2020€ 2083voltijd

Gehalveerd wettelijk collegegeld voor eerstejaars: https://www.rug.nl/education/tuition-fees-halved

Praktische informatie voor:

Na je studie

Arbeidsmarkt

Bewegingswetenschappers werken als onderzoeker of docent. Ook kunnen ze aan de slag als adviseur, beleidsmedewerker of consulent bij gezondheidszorginstanties (revalidatiecentra, zorgverzekeringen), sportorganisaties en (semi-)overheidsinstellingen.

Regelmatig bewegen is gezond, het kan leiden tot voldoening zoals in de (top)sport, maar kan ook een middel zijn om ervoor te zorgen dat men gezond(er) ouder wordt. Dat bewegen een essentieel onderdeel van het dagelijks leven vormt wordt nog duidelijker zodra zich een stoornis in het bewegen voordoet. De toenemende maatschappelijke belangstelling voor gezondheid en fitheid en de invloed van sport en bewegen hierop, zorgt er dan ook voor dat er steeds meer vraag is naar onderzoek in deze sector. Ook stijgt hierdoor de vraag naar professionals die onder andere de vertaalslag van de wetenschap naar de praktijk kunnen maken in de zin van bijvoorbeeld beleid en advies. Het is een brede studie, waarbij niet wordt toegewerkt naar een specifiek beroep zoals tandarts, therapeut, coach of arts, maar naar een baan in de wetenschap. Daarnaast bereidt de studie haar studenten voor op meer maatschappelijke functies waarbij het academisch denk- en werkniveau centraal staat. Kortom, de bewegingswetenschapper is breed inzetbaar en er zijn veel beroepsmogelijkheden; een uniek toekomstbeeld bestaat niet. Een bewegingswetenschapper is een echte generalist.

Potentiële beroepen

 • Consulent
 • Onderzoeker
 • Adviseur
 • Beleidsmedewerker
 • Docent
Onderzoek

Onderzoek bij Bewegingswetenschappen in Groningen

In het eerste jaar leer je wat nodig is voor het doen van goed onderzoek, met een mix van inhoudelijke en methodologische vakken. Je leert experimenteren met eenvoudige onderzoeken tijdens practica: meten, data verzamelen en verwerken tot een verslag.

Skillslab en vrije keuzeruimte

In het tweede jaar en derde jaar ga je tijdens het vak Skillslab ervaring opdoen met praktische vaardigheden, inzicht en kennis op het gebied van meetinstrumenten voor bewegingsregistratie en de daarbij behorende specifieke computerprogramma’s voor het analyseren van de menselijke motoriek. Deze kennis kun je goed gebruiken als je echt onderzoek gaat doen! 

Dat kan al in het derde jaar binnen je minorruimte (vrije keuzeruimte), waar je je verder kunt specialiseren of verdiepen in een specifiek bewegingswetenschappelijk onderwerp, of juist op een heel ander vlak. Bijvoorbeeld door het volgen van vakken bij andere faculteiten, mee te werken aan een onderzoek, te assisteren bij onderwijs, of door een stage te gaan lopen bij een bedrijf. Je kunt deze periode ook in het buitenland doorbrengen.

Onderzoeksthema's bij Bewegingswetenschappen

Er wordt op diverse gebieden onderzoek gedaan bij Bewegingswetenschappen, met name op gebied van revalidatie, gezond ouder worden (Healthy Ageing) en sport. Meer informatie over deze onderzoeksthema's kun je hieronder vinden.

 • Bij  bewegen, revalidatie en functieherstel gaat het erom enerzijds het verstoord bewegen van volwassenen en kinderen met chronische beperkingen te leren begrijpen. Anderzijds is het onderzoek gericht op de ontwikkeling van nieuwe diagnose-, behandel- en evaluatiemethoden, en het gebruik van bewegingstechnologie en hulpmiddelen. Het uiteindelijke doel is daarbij  om een optimaal dagelijks functioneren en kwaliteit van leven voor patiënten mogelijk te maken . Er wordt aandacht besteed aan patiënten na bv een CVA, amputatie of dwarslaesie of aan kinderen die geboren worden met een hersenbeschadiging (cerebrale parese, DCD).

 • Bij bewegen en gezond ouder worden wordt onderzoek gedaan naar de fysieke, mentale en sociale consequenties van beweging. Wat is fitheid eigenlijk en hoe beïnvloedt een verbetering van de lichamelijke conditie andere (cognitieve) functies, zoals reactiesnelheid, geheugen en aandacht? Wat is de relatie met het dagelijks functioneren? Hierbij wordt ook gekeken naar bijzondere groepen als chronisch zieken en verstandelijk gehandicapten. Daarnaast worden problemen onderzocht die te maken hebben met vallen bij ouderen. Dementie en de de ziekte van Parkinson krijgen hier veel aandacht.

 • Bij sport, leren en presteren gaat het o.a. om herkennen van talent: wat is een talent en hoe vroeg kan een talent worden opgemerkt? Onder welke voorwaarden kan dit talent zich optimaal  ontwikkelen? Een tweede thema is de relatie tussen perceptie, cognitie, motoriek en prestaties bij teamsport.  Daarnaast wordt in samenwerking met de afdeling sportgeneeskunde van het Universitair Medisch Centrum Groningen onderzoek gedaan naar belasting en belastbaarheid gerelateerd aan sportprestaties en de rol van blessures hierin. Waarom krijgt de ene sporter veel blessures en de andere niet? Een ander aspect is de relatie tussen fitheid, motorische vaardigheden en cognitieve ontwikkeling bij kinderen en jongeren. Ook de samenhang met sportdeelname en bewegingsonderwijs is hierbij van belang.

Nu aanmeldenBrochureEvenementenContact
Een dag student BewegingswetenschappenAntonius Deusinglaan 1Meer informatie
Een dag student BewegingswetenschappenAntonius Deusinglaan 1Meer informatie
Open DagBroerstraat 5Meer informatie

Contact

Wil je meer weten over de opleiding Bewegingswetenschappen, neem dan contact op:

 • 
						Testimonial van	David Zijderveld

  Positief verrast door de studie!

  – David Zijderveld
  Lees verder

  Groningen heeft als studiestad absoluut mijn voorkeur boven Amsterdam.

  En aangezien je om Bewegingswetenschappen te studeren moet kiezen tussen deze twee steden, was de keuze snel gemaakt. Groningen is een echte studentenstad, wat er voor zorgt dat je je snel thuis voelt. Zowel de stad als de opleiding Bewegingswetenschappen is overzichtelijk, en de sfeer is gemoedelijk. Ik ben erg tevreden over de docenten op deze opleiding, er zijn een aantal hele goede docenten die op een interessante en interactieve manier de stof kunnen uitleggen. Met mijn gekozen NT/NG profiel op de middelbare school zit ik bij deze studie helemaal goed. Je hebt veel technische en medische vakken waar je je voorkennis van biologie en natuurkunde goed bij kunt gebruiken.

  Ik vind de studie persoonlijk heel goed te doen. Je bent zelf verantwoordelijk voor je studievoortgang, en maakt je eigen planning en keuzes hierin. Ik werk er hard voor, maar het is ook weer niet zo dat ik 24/7 in de studieboeken zit. Er is gelukkig ook tijd om te ontspannen en een biertje te drinken. Ik ben onder andere lid van tappersvereniging Volonté. Dit is een kroeg speciaal voor en door studenten van de medische faculteit, waar Bewegingswetenschappen ook onder valt. Ook op mezelf wonen bevalt prima, je hebt veel vrijheid. Ik ga vaak met vrienden eten, en ben koken ook erg leuk gaan vinden!

  Sluiten
 • 
						Testimonial van	Johan van Cuijk

  Bewegingswetenschappen is een brede studie

  – Johan van Cuijk
  Lees verder

  Na mijn afstuderen ben ik mijn huidige functie tegen gekomen via een vacature op LinkedIn. Ik ben accountmanager bij een distributeur van meetapparatuur. Wij bieden meetoplossingen op het gebied van onderzoek, sport, revalidatie en medische diagnostiek.

  Mijn werkdagen zijn heel divers, de ene dag zit ik op kantoor om alle lopende zaken rondom relaties op te lossen en te verwerken, de andere dag ben ik op pad naar ziekenhuizen, universiteiten, fysio's of (prof)sportclubs om daar de mogelijkheden van onze meetoplossingen te bespreken. Daarnaast sta ik op beurzen en congressen die aansluiten bij ons werkveld. Uiteraard is de hoeveelheid vrije tijd wel afgenomen nu ik werk, maar als ik vrij ben, ben ik ook echt vrij. 

  Omdat Bewegingswetenschappen een brede studie is weet ik van heel veel onderwerpen wel wat af. Dit komt goed van pas bij de diverse klantencontacten die ik vanuit mijn werk onderhoudt. Daarnaast is de sfeer binnen de opleiding heel prettig en sociaal georiënteerd. De studievereniging Studiosi Mobilae heeft er ook voor gezorgd dat ik met plezier aan mijn studententijd terugdenk. Ik zou ook nu weer voor Bewegingswetenschappen als opleiding kiezen. Daarnaast zou ik me wel willen verdiepen in vakken op het gebied van management en het bedrijfsleven, omdat hier mijn interesse ook ligt en dit veel oplevert in de periode na de studie.

   

  Sluiten
 • Bekijk deze videoSluiten
Studentprofiel

Je hebt belangstelling voor bewegen, gezondheid en sport en hebt affiniteit met wiskunde en natuurkunde. Je bent benieuwd naar de invloed van informatie op hersenen en motoriek, of naar het verloop van een revalidatieperiode na een ziekte. Bovendien lijkt het je leuk om samen te werken, met bijvoorbeeld trainers, therapeuten, (sport)artsen en patiënten.

Je kunt Bewegingswetenschappen studeren met het vwo-profiel N&G aangevuld met natuurkunde (en bij voorkeur ook met wiskunde B), of met profiel N&T aangevuld met biologie.

(Bindend) studieadvies
 • Minimaal 45 EC in de eerste 12 maanden (bindend)

Aan het einde van je eerste studiejaar krijg je een bindend studieadvies. Je krijgt een positief studieadvies als je meer dan 45 ECTS hebt gehaald (op een totaal van 60 ECTS). Bij een negatief studieadvies (minder dan 45 ECTS) mag je helaas niet doorgaan met de opleiding en moet je wat anders gaan doen.

Om ervoor te zorgen dat je precies weet waar je staat, krijg je al in december een voorlopig studieadvies. Heb je vragen over het bindend studieadvies of over je studievoortgang, neem dan zo snel mogelijk contact op met je studieadviseur. NB: Sommige opleidingen maken gebruik van een tutorbegeleiding (check bij je eigen studieadviseur hoe het geregeld is).

Studiebegeleiding

Tijdens de studie krijgen studenten veel begeleiding. De studieadviseur speelt hierin een belangrijke rol; zij geeft voorlichting, advies en houdt de studievoortgang nauwlettend in de gaten. Eerstejaars studenten worden in mentorgroepen actief begeleid door een ouderejaars mentor. Doel hiervan is inzicht geven in wat Bewegingswetenschappen inhoudt en wat de relevantie is van de eerstejaars vakken. Daarnaast hebben de mentorgroepen een belangrijke signalerende, sociale en informerende functie.

Open spreekuur elke donderdag van 10.30-12.00 uur

E-mail: studieadviseur-BW@umcg.nl of maak een afspraak via studyadvisorhms.youcanbook.me

Tel. (050)3616061

Aansluitende master programma's