Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Prijzen en penningen

Voorontvangst en/of diner ter gelegenheid van de uitreiking van de Ubbo Emmiuspenning voor maatschappelijke verdiensten aan Maria Jongsma - 11 mei 2023