Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni Support research and education Groningen University Fund Prijzen en penningen

Diner ter gelegenheid van de uitreiking van de Ubbo Emmiuspenning voor maatschappelijke verdiensten aan Maria Jongsma - 11 mei 2023