Skip to ContentSkip to Navigation
Alumni For alumni Alumni circles Netherlands

Fryslan

Inspirerende ontmoetingen met oud-studenten op unieke locaties in Fryslan

Wist je dat er ongeveer 10.000 oud-studenten van de RUG in Friesland wonen? Samen met Campus Fryslan is de afdeling Alumnirelaties en Fondsenwerving een netwerk gestart van oud-studenten die wonen of werken in Friesland in hen met elkaar en met de RUG in contact te brengen.

Woensdag 13 oktober 2021 werd de eerst succesvolle bijeenkomst georganiseerd in De Pleats in Burgum, met als thema: ‘Vrouwelijke rolmodellen en het nut van de man’.  De bijeenkomst werd geopend door RUG-alumnus en burgemeester van Leeuwarden, Sybrand van Haersma Buma. Meer dan 80 alumni discussieerden over het onderwerp onder leiding van de decaan van de Fryslan Campus, prof. Andrej Zwitter en met een panel bestaande uit prof. Cisca Wijmenga, rector magnificus bij de RUG, Geesje Duursma, gastvrijheidseconoom en met Maarten Huygen, de schrijver van het boek, ‘Het nut van de man’.

Alumni Bestuur

Het bestuur van dit netwerk organiseert samen met de afdeling Alumnirelaties en Fondsenwerving de netwerkbijeenkomsten. Het bestuur bestaat uit:

  1. Meindert Bekker Wiskunde 1987
  2. Herma Dijkgraaf COWOG-didactiek 1995
  3. Geesje Duursma Bedrijfseconomie 1996 (voorzitter)
  4. Sietske de Wijs Nederlands Recht 2017
  5. Juliette Ponsen Nederland Recht 1988

Kom ook!

Om uitnodigingen voor bijeenkomsten te ontvangen kun je een email sturen naar alumni rug.nl.

Laatst gewijzigd:23 november 2023 15:37