Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWerken bij de RUGDaarom werk je bij de RUG

Medewerkersmobiliteit

De RUG stimuleert de ontwikkeling van haar medewerkers. Onderdeel hiervan vormt (internationale) mobiliteit. De RUG participeert in diverse Europese mobiliteitsprogramma’s die medewerkers faciliteren om tijdelijk naar het buitenland te gaan.

Erasmus

Een van de speerpunten van het Erasmus programma betreft de docenten en staf mobiliteit. Het programma stelt docenten en hoogleraren in staat om aan een andere universiteit binnen Europa les te geven.

Erasmus Mundus Actie 2

Erasmus Mundus Actie 2 is gericht op het inrichten van samenwerkingsverbanden tussen instituten voor hoger onderwijs in Europa en universiteiten en hogescholen in geselecteerde Derde Landen. De RUG participeert momenteel in projecten projecten met Rusland, de Kaukasus & BMU (Belarus, Moldavia en de Oekraïne), India, Zuid-Oost Azië (incl. Indonesië en China), Latijns Amerika, Noord Afrika, Zuid Afrika en de ACP landen. Binnen het kader van de meeste projecten is docentenmobiliteit mogelijk. Er zijn ook beurzen beschikbaar. Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de website van de individuele projecten en op de overkoepelende website van de EACEA.

Coimbra

De Coimbra Groep verenigt de oudste Europese multidisciplinaire universiteiten. Doel is het bevorderen van speciale academische en culturele netwerken, waar staf en studenten gebruik van kunnen maken. Voor alle Coimbra-leden is internationalisering een belangrijk onderwerp. Via verschillende beurzen-programma’s wordt internationalisering actief bevorderd.

Nederlandse Instituten

Nederlandse universiteiten faciliteren wereldwijd een aantal Nederlandse Instituten. Doel van deze instituten is het mogelijk maken van het doen van onderzoek en onderwijs in het gastland waar het instituut is gevestigd. Men vindt een Nederlands Instituut in bijvoorbeeld Rome, Tokio en Sint Petersburg.

De U4

De U4 is een samenwerkingsverband tussen de Rijksuniversiteit Groningen, de Universiteit van Uppsala, de Universiteit Gent en de Universiteit van Göttingen werken samen in het zogenaamde U4 samenwerkingsverband. Binnen dit samenwerkingsverband wordt mobiliteit van studenten en staf gestimuleerd.

Universiteits-brede overeenkomsten

Naast bovengenoemde programma’s en samenwerkingsverbanden heeft de RUG nog een aantal bilaterale overeenkomsten en MOU’s. Ook binnen deze kaders wordt mobiliteit bevorderd.

Op deze manier stimuleert de RUG zowel een persoonlijke als professionele ontwikkeling.

Laatst gewijzigd:20 mei 2015 15:48
printView this page in: English