Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWerken bij de RUGDaarom werk je bij de RUGTestimonials

Floor Rink

Floor Rink is associate professor bij de vakgroep Human Resource Management and Organizational Behaviour van de faculteit Economie en Bedrijfskunde. Ze is Sociaal- en Organisatiepsycholoog.

In het onderzoek van Floor Rink staat het thema diversiteit centraal. Ze richt zich daarbij op het functioneren van mensen met een afwijkende mening of achtergrond binnen organisaties. Vragen die haar interesseren zijn: onder welke omstandigheden kunnen mensen in een groep hun mening uiten zonder in de problemen te komen, hoe laat je mensen met een andere achtergrond optimaal bijdragen aan de organisatie en hoe laat je deze mensen doorstromen naar hogere posities.

Waarom werken aan de RUG?

Floor Rink
Floor Rink

Ik heb in Groningen gestudeerd. Na mijn studie heb ik in Leiden mijn promotieonderzoek gedaan, maar toen ik in Groningen een tenure track positie kreeg aangeboden, heb ik die kans gegrepen. Dat had in de eerste plaats te maken met het onderzoeksklimaat. Binnen de RUG is veel expertise aanwezig op het gebied van groepsdynamiek en groepsprocessen. Dat biedt kansen voor samenwerking, ook met andere faculteiten. Zo werk ik bijvoorbeeld samen met enkele onderzoekers van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen. Het motiveert om samen met collega’s fundamentele vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken te belichten. Daarnaast is de universiteit een jonge omgeving. Het is stimulerend om samen te werken met Ph.D. studenten die nog aan het begin van hun carrière staan.

No-nonsense

Ik heb de RUG leren kennen als een no-nonsense universiteit die doet wat ze belooft. Groningers zijn nuchter. Hier wordt iedereen fair behandeld, maar niemand is een ster. Wel krijg je waardering voor je werk en dat is belangrijk. Daarnaast heb je aan de RUG korte lijnen met het bestuur, en dat maakt het gemakkelijker om dingen voor elkaar te krijgen.

Tenure track

Voor wie in de tenure track zit, zijn de eisen hoog maar wel realistisch. Het is hard werken, maar als je je best doet dan is een vaste positie, of zelfs misschien een hoogleraarschap, haalbaar. De begeleiding die je daarbij krijgt is uitstekend. Ook de randvoorwaarden zijn goed geregeld. De tenure track is een individueel traject, maar samenwerking met anderen is wel essentieel voor het slagen van je onderzoek. De RUG biedt daarvoor de faciliteiten. Je krijgt dus alle kansen, maar je moet het wel zelf waarmaken.

Laatst gewijzigd:13 augustus 2015 15:58
printView this page in: English