Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWerken bij de RUGDaarom werk je bij de RUGCarrièremogelijkheden

Tenure track

In 2003 heeft de RUG de tenure track geïntroduceerd. Dit is een loopbaantraject voor wetenschappelijk medewerkers. Het traject loopt van assistant professor, via associate professor (adjunct hoogleraar) naar full professor. De duur van het traject is ongeveer 10 jaar. Als het loopbaantraject succesvol wordt doorlopen, leidt dit tot het hoogleraarschap. Zie voor meer informatie de Notitie Tenure Trackbeleid RUG 2017.

De Tenure track kent een streng selectiebeleid, dat is gericht op het binnenhalen van zeer getalenteerde wetenschappers.

Ook tijdens het traject wordt op diverse momenten gekeken, of de medewerker de carrièrelijn kan voortzetten. Er is veel aandacht voor de begeleiding van de medewerker. Ook wordt hij ondersteund in het ontwikkelen van zijn onderwijs- en managementvaardigheden.

In onderstaand schema vindt u een voorbeeld van een tenure track traject. De exacte inrichting van het loopbaantraject verschilt per faculteit. Voor meer informatie over uw eigen mogelijkheden verwijzen wij u dan ook naar uw faculteit.

Positie

Periode

Kenmerken

Universitair docent (assistant professor)

Tijdelijke aanstelling gedurende max. 5 jaar

  • Geselecteerd op basis van vaste criteria door speciale facultaire tenure track commissie;
  • Jaarlijkse evaluaties van de voortgang
  • Na 5 jaar beoordeling door een tenure track commissie voordat de volgende stap kan worden gezet, en een vaste aanstelling volgt.

Adjunct hoogleraar (associate professor with ius promovendi)

Fase duurt maximaal 7 jaar; de adjunct hoogleraar heeft een vaste aanstelling

  • Jaarlijkse evaluaties van de voortgang
  • Na 5-7 jaar wordt de adjunct hoogleraar door de tenure track commissie beoordeeld aan de hand van de vastgestelde criteria. Bij een goede beoordeling volgt een benoeming tot hoogleraar 2 (full professor);
  • Als de benoeming tot hoogleraar 2 niet doorgaat, wordt de functie universitair hoofddocent.

Hoogleraar 2

Dit is de eindfase van het loopbaantraject

Laatst gewijzigd:27 juni 2017 18:09
printView this page in: English