Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?BedrijfsvoeringAfvalArchiefopruimingen

Restafval

Definitie

Onder restafval wordt verstaan afval dat niet volgens de regeling voor afvalverwijdering van de Rijksuniversiteit Groningen in een van de andere stromen ingedeeld moet of kan worden.

Afvoer

Het restafval wordt regelmatig door een medewerker(st)er van de schoonmaakdienst opgehaald en verzameld in een container of perscontainer buiten het gebouw. Daarvandaan gaat het rechtstreeks naar de verwerker.

De acceptatievoorwaarden wat betreft de containers zijn als volgt:

 • er mag geen afval naast de container staan
 • er mag geen afval uit de container steken
 • minicontainers plus inhoud niet zwaarder dan 70kg
 • op sommige plaatsen start de inzameling op de inzamel dag om 07.30 uur vanaf dat tijdstip moeten containers goed bereikbaar zijn.
 • de vuilniscontainer moet met gesloten deksels aangeboden worden
 • het is niet toegestaan om de volgende afvalstoffen in de containers aan te bieden:
  • gevaarlijke afvalstoffen zoals onder meer chemisch afval
  • vloeibare aardolieproducten of afgeleiden daarvan
  • licht ontvlambare, zelf ontbrandende en ontplofbare afvalstoffen
  • bijtende, explosieve en radioactieve afvalstoffen
  • kadavers, vis- en slachtafval
  • asbesthoudende stoffen.
  • stoffen die de be- of verwerkingsinrichting niet accepteert
 • De leverancier is bevoegd afvalstoffen te weigeren die niet aangeboden mogen worden volgens de bovenstaande opsomming.

Verwerking

Na het scheiden van het restafval wordt de overige fractie ter verbranding aangeboden aan een verwerker die het op een duurzame manier kan verbranden met een hoog energierendement, dit noemen we Thermische Recycling.

De slakken die overblijven na verbranding van het afval in de verbrandingsoven

worden gebruikt in de wegenbouw. De vliegas kan worden toegepast als vulstof in asfalt.


restafval
restafval
Laatst gewijzigd:16 december 2015 08:51
printView this page in: English