Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?BedrijfsvoeringAfvalArchiefopruimingen

Metaal- en blikafval

Definitie

Onder metaal- en blikafval wordt verstaan knipijzer, kapotte metalen kasten/meubilair, loodpotjes, apparatuur ontdaan van milieubelastende stoffen zoals asbest, kwik (thermometers/manometers), olie, koelmotoren, enz.

Afvoer

Metaalafval uit de gebouwen (werkplaatsen) kan na afspraak opgehaald worden door de leverancier. Mocht er veel van deze afvalstroom vrijkomen dan kan het raadzaam zijn om een container te plaatsen. Voor afvoer van metalen is het noodzakelijk om een opdracht te plaatsen via FacilityNet

Verwerking

Blikjes gaan met het restafval naar de verwerkingsinstallaties. Magneten (voor staal) of wervelstromen (voor aluminium) scheiden ze uit het afval. Vervolgens worden ze gesmolten en wordt er nieuw staal of aluminium van geproduceerd. Daarvan fabriceert men weer nieuwe producten. Blik komt dus altijd terug: als fiets, trein, brug of weer als een nieuw blik.

Grotere partijen metaal worden naar de metaalverwerker gebracht waar het in principe op dezelfde wijze geshredderd en hergebruikt wordt.

Bijzonderheden

Draag bij het opruimen van lood, wanneer het ongelakt is, handschoenen ter bescherming (bijvoorbeeld loodkastelen voor radioactief werk en opslagpotjes). Lood is giftig en mag volgens de arbeidsinspectie niet meer ongelakt voorkomen of worden gebruikt.

Laatst gewijzigd:16 december 2015 08:51
printView this page in: English