Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?BedrijfsvoeringAfvalArchiefopruimingen

Bruingoed, grijsgoed en witgoed

Bruingoed, grijsgoed en witgoed (niet zijnde koel- en vriesapparatuur)

Definitie

Bruin- (consumentenelektronica), grijs- (computers e.d.), en witgoed (huishoudelijke apparatuur) zijn verzamelnamen voor de verschillende soorten elektrische en elektronische apparaten. Hieronder vallen ook apparaten die werken op batterijen of accu’s (en soms ook gas, olie of zonne-energie), computers, monitoren, bedrijfsvaatwassers, ventilatiekasten, etc.

In elektronica zitten onderdelen en materialen die veelal gerecycled kunnen worden en die in geval van afvoer via het restafval een zware belasting zouden vormen voor de vuilverbrandingsoven. Daarnaast wordt extra milieuwinst bereikt doordat door de gescheiden inzameling van bovengenoemde apparaten hergebruik mogelijk wordt van het apparaat of onderdelen ervan.

Afvoer

Aanvragen van extra tijdelijke containers, opdracht voor lediging t.a.v. containers op afroep, storingen, klachten en mutaties kunnen geplaatst worden in FacilityNet.

Wanneer deze apparatuur afkomstig is uit een laboratorium dan moet het voor afgifte aan de leverancier zijn ontdaan van alle microbiologische-, gevaarlijke-, radioactieve stoffen en/of besmettingen en voorzien zijn van een vrijwaringsverklaring.

Verwerking

De apparaten worden bij een gespecialiseerd bedrijf gedemonteerd, zodat de verschillende onderdelen en materialen gescheiden kunnen worden verwerkt. Het gaat hier bijvoorbeeld om kabels, beeldbuizen, kwikschakelaars, onderdelen waarin asbest is verwerkt, diverse soorten metalen zoals zilver, koper en lood, en kunststoffen. De vrijgekomen gevaarlijke afvalstoffen worden verwerkt door erkende afvalverwerkingsbedrijven.

Bijzonderheden

Het is wettelijk verplicht om bruin-, grijs en witgoed apparaten gescheiden af te voeren. Het is dus niet toegestaan om het bij het restafval of in een open container te deponeren.

Op deze manier kan zoveel mogelijk materiaal- en producthergebruik bereikt worden en kunnen schadelijke stoffen op een veilige manier afgevoerd en verwerkt worden.
Laatst gewijzigd:16 december 2015 08:51
printView this page in: English