Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?BedrijfsvoeringAfvalArchiefopruimingen

Bouw- en sloopafval

Bouw- en sloopafval, puin en grof bedrijfsafval

Definitie

Bouw- en sloopafval zijn een verzamelnaam voor alle afvalstoffen die vrij komen bij het bouwen, renoveren en slopen van gebouwen en constructies of van de aanleg en opbraak van wegen. Uitgegraven grond dat bij deze werken vrijkomt wordt niet beschouwd als bouw- en sloopafval.

Bouw- en sloopafval bestaan vaak uit diverse afvalstoffen: hout, kunststof, steen, keramiek (dakpannen, bakstenen), beton, zand, metaal en chemisch afval. Door deze stoffen zoveel mogelijk gescheiden te houden worden de mogelijkheden voor hergebruik groter.

Grof bedrijfsafval ontstaat veelal bij opruimingen en kan bestaan uit hout (A- of B-kwaliteit), meubilair ongeschikt voor hergebruik, vloerbedekking e.d. , eigenlijk het grotere restafval dat niet in de prullenbak past.

Afvoer

Indien er werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemers, wordt over het algemeen het vrijkomende afval door hen zelf afgevoerd.

Aanvragen van extra tijdelijke containers, opdracht voor lediging t.a.v. containers op afroep, storingen, klachten en mutaties kunnen worden ingediend via het gebouwbeheer.

Verwerking

Deze afvalstroom wordt door een speciale sorteerinstallatie in meerdere fracties gesorteerd (puin, hout, ijzer en zeefzand).

Puin wordt na verwerking gebroken en als grondstof in beton of als funderingsmateriaal in de wegenbouw gebruikt.

Bouw en sloopafval (BSA) en Grof Bedrijfsafval (GBA) worden zoveel mogelijk gesorteerd voor hergebruik. Hout dat niet voldoet aan de criteria van A- of B-hout wordt verbrand.

Zo kan puin na verwerking worden gebruikt als grondstof in beton, als secundaire brandstof in installaties of als funderingsmateriaal in de wegenbouw.

Bijzonderheden

De verwerker bepaalt van welke afvalstroom sprake is in de container. Elke afvalstroom heeft een verschillend verwerkingstarief.

Laatst gewijzigd:16 december 2015 08:51
printView this page in: English