Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?BedrijfsvoeringAfvalArchiefopruimingen

Bedrijfsafval

Definitie

Tot bedrijfsafval behoren die stoffen die een bedrijf produceert en waar het zich van ontdoet met geen ander doel dan ervan af te zijn (bron CBS).

Afvoer

De inzameling van het niet gevaarlijk afval van de Rijksuniversiteit Groningen is uitbesteed aan externe inzamelaars. De afdeling Facilities van het Facilitair Bedrijf beheert de contracten van deze uitbestede dienstverlening.

Bij de aanbesteding afvalinzameling en afvalverwijdering is onderscheid gemaakt naar de volgende percelen

 1. Rest-, bedding, glas, autoclaaf afval
 2. Papier, karton, metaal, wit- en bruingoed
 3. Gevaarlijk afval

In FacilityNet kunnen de volgende zaken rondom afvalstoffen aangevraagd worden:

 • Containers aanmelden voor lediging (indien niet op route)
 • Nieuwe containers aanvragen
 • Verhuizingen van containers aanvragen
 • Storingen/ defecten aan containers melden
 • Afvoeren van Tempex/ Folie + aanvragen plastic zakken
 • Afvoeren gevaarlijk afval
 • Bestellen emballage
 • Melden van opruimingen

Indien er vragen zijn over specifieke afvalstromen dan kan hierover contact worden opgenomen met de afdeling Facilities.

Iedere afvalstroom inzamelingsroute wordt steekproefsgewijs gecontroleerd door de afdeling Facilities. Indien geconstateerd wordt dat het afval onjuist wordt aangeboden waardoor er gebruik moet worden gemaakt van andere verwerkingsmethodes, dan worden de daardoor ontstane extra kosten doorbelast aan de klant. Indien nodig wordt de inzameling structureel aangepast aan het gewijzigde aanbod van afvalstromen.

Laatst gewijzigd:16 december 2015 08:51
printView this page in: English