Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?BedrijfsvoeringAfvalArchiefopruimingen

Bedding/vogelzand

Definitie

Beddingafval is afval dat afkomstig is van proefdieren voor zover deze niet zijn besmet met ziektekiemen of zijn behandelt met geneesmiddelen.

Op twee locaties binnen de Rijksuniversiteit Groningen wordt dierexperimenteel onderzoek uitgevoerd, waarbij gebruik gemaakt wordt van proefdieren. De kooien voor de proefdieren worden om de drie dagen gereinigd. Bij deze reiniging komt bedding afval of volgelzand vrij.

Afvoer

De beddingafval – en vogelzandcontainers dienen iedere eerste woensdag van de maand voor 8.00 uur geleegd te worden. Reiniging van de containers dient plaats te vinden bij de opdrachtnemer.

De beddingcontainers bij de UMCG worden drie keer per week op maandag, woensdag en vrijdag geleegd. Elke eerste woensdag van de maand worden alle vuile containers gewisseld voor schone containers.

Verwerking

Beddingafval en vogelzand wordt ter compostering aan geboden.

Laatst gewijzigd:12 februari 2016 14:47
printView this page in: English