Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?BedrijfsvoeringAfvalGevaarlijk afval (FSE)

Gevaarlijk afval in vloeibare vorm

Binnen de Faculteit wordt het gevaarlijk afval in 13 afvoermogelijkheden ingedeeld. Vijf van deze zijn bedoeld voor Vloeibare gevaarlijk afvalstoffen.

  1. Vloeibaar afval categorie 1: zure oplossingen op waterbasis
  2. Vloeibaar afval categorie 2: alkalische oplossingen op waterbasis
  3. Vloeibaar afval categorie 3: halogeen arme organische vloeistoffen
  4. Vloeibaar afval categorie 4: halogeen rijke organische vloeistoffen
  5. Vloeibaar afval categorie 5: zware metaalionen in neutrale oplossing op waterbasis

Bijlage IV-A: Indeling Vloeibaar Gevaarlijk Laboratorium Afval

Gevaarlijke afvalvloeistoffen worden afgevoerd in 10 liter jerrycans, deze moeten worden voorzien van het juiste etiket en de juiste gevarensymbolen. Het etiket is afhankelijk van de categorie waarin de hoofdcomponent zich bevindt, het etiket moet volledig ingevuld worden; Hoofdcomponent(en), naam aanbieder, afdeling datum, projectcode en pasnummer.

Het gevarensymbool is afhankelijk van de subgroep waarin de hoofdcomponent zich bevind en dus niet afhankelijk van het etiket. Voor duidelijk toelichting over het gebruik van etiketten en gevarensymbolen, kun u terecht in Bijlage V: Het gebruik van etiketten en gevarensymbolen.

Hoofdcomponenten die in dezelfde subgroep zitten kunnen samengevoegd worden. In een enkel geval kan afval uit dezelfde categorie op elkaar reageren. De aanbieder dient hierop alert te zijn en in dat geval het afval altijd in verschillende vaten af te voeren. In Bijlage III: Gevaarlijke reacties bij combinatie van verschillende gevaarlijke stoffen is een overzicht opgenomen van gevaarlijke combinaties.

Op de Material Safety Data Sheet (MSDS) die aangeleverd wordt door de leverancier staat vermeld welke gevarensymbolen bij het product horen. Mocht het MSDS niet beschikbaar zijn, dan kan de site van de leverancier geraadpleegd worden. Of er kan contact worden opgenomen met de afdeling Logistiek, telefoon 050-3634102, e-mail logistiekbeheer.nb4@rug.nl.

In Bijlage I: Pictogrammen wel/niet Gevaarlijke Stoffen, zijn de nieuwste gevarensymbolen te vinden.

Uitzonderingen

Bij twijfel, bijvoorbeeld potten met restanten kan men contact opnemen met Stijntje Bosman, e-mail S.T.Bosman@rug.nl.

Laatst gewijzigd:16 december 2015 08:51
printView this page in: English