Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?BedrijfsvoeringAfval

Definitie gevaarlijk afval

Definitie

Een gevaarlijke afvalstof is brandbaar, zelf ontbrandend, oxiderend, bijtend en/of giftig. Deze risico’s zijn af te leiden van de gevarenetiketten die vermeld staan op de verpakking van chemicaliën.

Voor alle andere gebruiksmaterialen is er sprake van gevaarlijk afval als deze in contact zijn geweest met stoffen die specifieke risico’s met zich meebrengen.

Per 1 december 2010, zijn er nieuwe gevarenetiketten verplicht gesteld, Bijlage I Pictogrammen wel / niet Gevaarlijke Stoffen (oud en nieuw) staat een tabel met de nieuwe etiketten. In hoofdstuk 19 Acceptatievoorwaarden gevaarlijke afvalstoffen wordt uitgebreid beschreven welke stoffen gevaarlijk zijn en in welke afvalcategorie ze horen.

Mochten er binnen de faculteit afvalstromen vrijkomen die niet in deze regeling voorkomen, dan graag contact opnemen met de afdeling Logistiek: 050-3633855.

Er zijn een aantal verschillen te benoemen betreffende de inzameling van gevaarlijke afvalstoffen op de Nijenborgh 4 (NB4) en de Linnaeusborg. In het onderstaand overzicht staan ze beschreven.

Tabel: 18.1 Verschillen Nijenborgh 4 & de Linnaeusborg

Onderwerp

NB4

Linnaeusborg

Inzameling

Wordt door de klant zelf

Wordt door logistiek opgehaald uit de corners

Tijdstip

Tijdstip Dinsdags tussen 9.00 uur gebracht en 12.00 uur

Maandags

Verwerking

Gevaarlijk afval wordt separaat verbrand. Vermenging met andere afvalstromen is dus niet toegestaan. Het verbranden van dit afval gebeurd in een daarvoor vergunde verbrandingsinstallatie.

Laatst gewijzigd:13 februari 2017 11:06
printView this page in: English