Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?BedrijfsvoeringAfval

Acceptatievoorwaarden gevaarlijk afvalstoffen

Deze acceptatievoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van gevaarlijk afval:

 • Iedere week is er afvalinzameling. Dagen en tijdstippen verschillen per locatie.
 • We onderscheiden de volgende 13 afvoer mogelijkheden:
  1. Vloeibaar afval categorie 1: zure oplossingen op waterbasis
  2. Vloeibaar afval categorie 2: alkalische oplossingen op waterbasis
  3. Vloeibaar afval categorie 3: halogeen arme organische vloeistoffen
  4. Vloeibaar afval categorie 4: halogeen rijke organische vloeistoffen
  5. Vloeibaar afval categorie 5: neutrale oplossing op waterbasis
  6. Vloeistoffen met bijzonder risico
  7. Biologisch afval
  8. Chemisch verontreinigd lab afval
  9. Lege chemicaliën emballage met GROS sticker
  10. Gebruikte naalden
  11. Klein chemisch afval
  12. Cartridges en toners
  13. Vuil glaswerk
 • Het gevaarlijk afval dient verpakt te zijn in standaard UN gekeurde verpakkingen. Afwijkende verpakkingen mogen alleen gebruikt worden in overleg met en na goedkeuring van de afdeling Logistiek. De juiste, UN goedgekeurde verpakkingen zijn te verkrijgen via de afdeling Logistiek, telefoon 050-3634102, e-mail logistiekbeheer.nb4@rug.nl
 • De verpakkingen moeten voorzien zijn van de juiste, leesbare informatie:
Voor 10 liter jerrycans geldt: Hoofdcomponent(en), naam aanbieder, afdeling, datum, projectcode en pasnummer.
Voor dekselvaten, wivavaten, medibins en naaldenboxen geldt: Naam aanbieder, afdeling, datum, beschrijving van de inhoud, projectcode en pasnummer.
 • Alle verpakkingen moet voorzien zijn van een originele dop. De buitenkant van de verpakking moet schoon en droog zijn.
 • Jerrycans mogen maximaal voor 90% gevuld worden en dienen goed afgesloten te worden.
 • Indien verpakkingen worden hergebruikt moeten de ‘oude’ etiketten verwijderd worden of geheel onleesbaar en onherkenbaar gemaakt zijn. Let op; de Gros sticker moet nog naar het magazijn om uitgeboekt te worden.
 • Indien gevaarlijk afval wordt aangeboden in afwijkende verpakking, dan wordt deze niet geaccepteerd. De aanbieder is dan zelf verantwoordelijk voor de afvoer.
 • De lege verpakkingen mogen geen restanten bevatten.

Laatst gewijzigd:16 december 2015 08:51
printView this page in: English