Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?BedrijfsvoeringAfval

Afval

Big Belly
Big Belly

De RUG is de enige Nederlandse universiteit die iedere kilo geproduceerd afval weegt en de afvalstromen tot op gebouwdelen nauwkeurig in kaart brengt. Dit is een waardevol instrument om te komen tot een verdere besparing op het geproduceerde hoeveelheid afval. Daarbij scheidt de universiteit het afval in 28 deelstromen en een deel van het restafval wordt ingezameld met een elektrische afvalauto. De manier waarop de RUG met haar afval omgaat, is dan ook één van de redenen waarom de RUG als beste Nederlandse universiteit uit de bus komt bij de GreenMetric World University Ranking .

Een ander voorbeeld hiervan zijn de ‘compactors’ op het Zerniketerrein. Deze op zonne-energie werkende afvalperscontainers voorzien voor honderd procent in hun eigen energiebehoefte. Ze persen het afval samen en kunnen zo tot vijf keer meer afval bevatten dan een gewone afvalbak. Door de verhoogde capaciteit vermindert het aantal keren dat de bak geleegd moet worden. Dat draagt bij aan een vermindering van de CO2-uitstoot en levert bovendien een besparing op van arbeidskosten.

Documentatie

Afval scheiden bij de Rijksuniversiteit Groningen (pdf-document)

Laatst gewijzigd:16 december 2015 09:21
printOok beschikbaar in het: English