Skip to ContentSkip to Navigation
About usWho are we?Business operations

Duurzame bedrijfsvoering

De RUG ambieert op het gebied van duurzaamheid (duurzame bedrijfsvoering) haar positie in de top van de universitaire wereld te handhaven en haar score volgens de Green Metric methode te verhogen. Hiervoor is een integraal beleid duurzaamheid nodig. Kernwoorden hierin zijn onder meer integrale aanpak, meetbaarheid en zichtbaarheid.

Per deelgebied is ofwel een ambitie ofwel een traject tot het komen van een ambitie voorgesteld. Om de samenhang in het duurzaamheidsbeleid voor de toekomst te garanderen is er een programmamanager duurzaamheid bedrijfsvoering benoemd.

Laatst gewijzigd:10 december 2014 16:01