Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Green Office Groningen

10 oktober - Lokale overheid

Goda Perlaviciute (Environmental Psychology, RUG) & Lorenzo Squintani (Law, RUG)
Goda Perlaviciute (Environmental Psychology, RUG) & Lorenzo Squintani (Law, RUG)

Om de klimaatverandering en de negatieve gevolgen ervan te bestrijden, is het van cruciaal belang om over te schakelen van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen. De voorgestelde duurzame energieprojecten, b.v. windparken en projecten op het gebied van geothermie, worden vaak geconfronteerd met weerstand van het publiek, waardoor de duurzame energietransitie tot stilstand kan komen. Dit roept de vraag op hoe de acceptatie door het publiek van duurzame energieprojecten kan worden vergroot.  

Een mogelijke oplossing is om de inspraak van het publiek in de besluitvorming rond energieprojecten te vergroten. Idealiter kunnen door middel van publieke participatie verschillende groepen en waarden in de samenleving beter worden vertegenwoordigd in de besluitvorming, wat leidt tot kwalitatieve betere energieprojecten die meer sociaal aanvaardbaar zijn. Maar is publieke participatie echt een wondermiddel voor controversiële energieprojecten? In de praktijk zijn inspraakprocedures vaak exclusief en worden gedomineerd door homogene - meestal elitaire - groepen. Bovendien kan inspraak van het publiek soms conflicten en verdeeldheid tussen verschillende groepen aanwakkeren, wat leidt tot nog sterker verzet tegen de voorgestelde energieprojecten.  

In deze lezing zullen we ingaan op de belangrijkste uitdagingen rond publieke participatie. Op basis van inzichten uit de Law and Environmental psychology, zullen we een nieuwe benadering van effectieve publieke participatie presenteren, namelijk de benadering van gelijke kansen en menselijke waarden. Je wordt uitgedaagd om na te denken over hoe je publieksparticipatie organiseert op een manier die de integratie van verschillende groepen en waarden in de samenleving bevordert en de publieke acceptatie van de duurzame energietransitie versterkt. Je neemt deel aan een gesimuleerde publieke participatieprocedure, speelt een rol van een belangrijke stakeholder en moet omgaan met verschillende - mogelijk tegenstrijdige - perspectieven van andere deelnemers.

Laatst gewijzigd:28 augustus 2018 10:19
printView this page in: English