Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?Algemeen

Energiebeleidsverklaring

Het energiebeleid van de Rijksuniversiteit Groningen past binnen het algemene milieubeleid dat de Rijksuniversiteit voert. Hierin wordt energiegebruik aangemerkt als een belangrijke milieubelastende activiteit (CO2 emissies).

De weg naar een klimaatneutrale en duurzame universiteit in 2020 leidt langs een vergrote inzet op energie-efficiency, waterbesparing en een toename van de hoeveelheid zelf opgewekte energie uit schone bronnen. Hiervoor heeft de RUG de volgende deelambities opgesteld:

  • tenminste 30% energie efficiency verbetering in 2020 t.o.v. 2005;

  • in 2020 tenminste 25% energie uit eigen hernieuwbare bronnen;

  • in 2020 waterverbruik ≤ 2008;

  • reductie v/d totale afvalproductie in 2020 tenminste 15% t.o.v. 2005

  • tenminste 70% van het afval wordt gescheiden in 2020;

  • BREEAM Excellent is waar mogelijk standaard bij nieuw- en verbouw projecten, zoals bij de Energy Academy Europe.

Laatst gewijzigd:28 november 2017 14:19
printView this page in: English