Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?

Ruimte voor talent

Het ontwikkelen van wetenschappelijk talent is één van de centrale activiteiten van de Rijksuniversiteit Groningen. Daarbij hebben we als universiteit oog voor verschillende doelgroepen; studenten, wetenschappelijke medewerkers op alle niveaus, maar ook scholieren van de middelbare en basisschool.

Scholieren

Voor groep 7 en 8 van de basisschool organiseert de Scholierenacademie twee keer per jaar de Kinderuniversiteit waarbij er een college wordt gegeven speciaal voor deze doelgroep, bijvoorbeeld over ‘geld’. Voor de middelbare scholieren van het vwo en de havo biedt de Scholierenacademie ondersteuning aan bij het maken van profielwerkstukken en voorbereiding voor (her)examens. Daarnaast heeft de Scholierenacademie een aantal programma’s waar scholieren aan mee kunnen doen voor extra verdieping en verbreding, bijvoorbeeld de webklassen, masterklassen, symposia en het Junior Honours College.

Bachelor- en Masterstudenten

Voor bachelor- en masterstudenten die op zoek zijn naar een extra uitdaging bieden we verschillende programma’s aan. Zo biedt het Honours College de mogelijkheid om naast een regulier programma een extra programma te volgen dat bestaat uit zowel verbreding als extra verdieping. In het Master Honours programma wordt vervolgens de nadruk gelegd op leiderschap en het ontwikkelen van leiderschapskwaliteiten. Het University College en de research masters bieden daarnaast een compleet bachelor- en masterprogramma aan, speciaal voor excellente studenten. De topbachelor van het University College is vakoverstijgend en gericht op de drie onderzoeksspeerpunten van de RUG.

Promovendi

De research masters en de promotietrajecten vallen samen onder de Graduate Schools. Negen faculteiten hebben een eigen Graduate School waarin het eigen toponderzoek met onderwijs wordt gecombineerd. De master- en promotietrajecten zorgen voor de ontwikkeling van sterke onderzoeksvaardigheden en stimuleren het vermogen om wetenschappelijk onderzoek naar een hoger niveau te tillen.

Academisch personeel

Het Talent Development Programme (TDP) biedt het academisch personeel de mogelijkheid hun vaardigheden en wetenschappelijke carrière te blijven ontwikkelen. Het TDP levert training, advies en begeleiding bijvoorbeeld op het gebied van wetenschappelijk schrijven voor publicaties, beurzen verkrijgen en solliciteren op wetenschappelijke posities.

Veelbelovend academisch personeel kan worden geworven via een Tenure track aanstelling. De Tenure track is een loopbaantraject of carrièrelijn van ongeveer tien jaar. Succesvol doorlopen van dit loopbaantraject leidt tot een hoogleraarschap. De RUG biedt daarnaast een Rosalind Franklin Fellowship programme, waarbij aan vrouwelijke wetenschappers extra stimulans wordt geboden om een Tenure track tot hoogleraar in te gaan.

De RUG in één oogopslag: talent ontwikkeling als doorgaande lijn
De RUG in één oogopslag: talent ontwikkeling als doorgaande lijn
Laatst gewijzigd:27 juli 2017 09:18
printView this page in: English