Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?

Universiteitsbibliotheek

De Universiteitsbibliotheek (1987, P.H. Tauber) is gebouwd op de plaats van de vroegere Martinikerk aan de Broerstraat, tegenover het Academiegebouw. Naast deze centrale bibliotheek kent de universiteit nog een aantal facultaire bibliotheken.

400 jaar historie

1e bibliotheek

Op 28 februari 1615 werd de Groningse universiteitsbibliotheek opgericht. Daarmee is zij één van de oudste bibliotheken in Nederland. De bibliotheek werd gevestigd aan de Broerstraat tegenover het Academiegebouw in een vleugel van het tegenover de academie gelegen voormalige Franciscaner klooster.

Dat kloostercomplex werd toen ook gebruikt voor de Latijnse school (de voorloper van het huidige Praedinius Gymnasium in Groningen), en als kerk voor de Universiteit. Hoewel er meermalen verbouwingen werden uitgevoerd bleek in de negentiende eeuw het kloostercomplex niet meer te voldoen.

2e bibliotheek

In 1864 werd een nieuwe bibliotheek in gebruik genomen. Naast de bibliotheek verrees in 1895 de Martinuskerk. De 2e bibliotheek, een ontwerp van J.W. Schaap, werd in 1898 nog uitgebreid met een magazijn.

3e bibliotheek

De bibliotheek bleek echter al vrij snel niet te voldoen aan de toenemende eisen die aan een dergelijk gebouw werden gesteld. Dat leidde in 1919 tot de opening van een geheel nieuwe bibliotheek, ontworpen door J.A.W. Vrijman (die ook het huidige Academiegebouw ontwierp).

4e bibliotheek

De explosieve groei van de universiteit na de oorlog bracht mee dat de bibliotheek wederom niet aan de eisen van de tijd voldeed. In de zeventiger jaren van de twintigste eeuw werden verschillende plannen voor een nieuwe bibliotheek ontwikkeld, onder meer een verplaatsing naar Paddepoel.

Het stadsbestuur hechtte echter veel waarde aan een UB in de binnenstad. Om dat mogelijk te maken werd aanvankelijk gedacht aan een bibliotheek die gebruik zou maken van het gebouw van de Martinuskerk, die inmiddels niet meer als kerk gebruikt werd. Hoewel de kerk op de monumentenlijst stond werd uiteindelijk gekozen voor een oplossing waarbij de kerk werd gesloopt.

Laatst gewijzigd:14 maart 2017 16:20
printView this page in: English