Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsWie zijn wij?

Luchtfoto's van de Rijksuniversiteit Groningen

De universiteit heeft vestigingen op meerdere locaties

Centrum

Foto van de vestigingen in de binnenstad: Academiegebouw, Universiteitsbibliotheek, Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap en de Faculteit Wijsbegeerte.

Vestigingen in de binnenstad:
1. Academiegebouw (1909)
2. Universiteitsbibliotheek (1987),
3. Bestuursgebouw
4. Faculteit der Letteren
5. Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap
6. Faculteit Wijsbegeerte.
G. Guesthouse

(Kaart van het centrum van Groningen)

0Foto waarop zichtbaar zijn: de Universiteitsbibliotheek, Faculteit der Letteren, Faculteit Rechtsgeleerdheid, de Faculteit der Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap , het Bestuursgebouw en de Faculteit Wijsbegeerte.

Centrum

Zicht op de Universiteitsbibliotheek (2), rechtsboven het Harmoniegebouw (4. Faculteit der Letteren en Faculteit Rechtsgeleerdheid). Nog net zichtbaar is het University Guesthouse (G). In de straat op de voorgrond: Faculteit Godgeleerdheid en Godsdienstwetenschap (5. gebouw met de twee trapgeveltjes) en rechts daarvan, gescheiden door twee kleinere panden het Bestuursgebouw (3) van de universiteit (zetel van het College van Bestuur). Rechts daar van de Faculteit Wijsbegeerte (6).

Foto van de Faculteit der Letteren, de Faculteit Rechtsgeleerdheid en het Academiegebouw.

Faculteit der Letteren en Faculteit Rechtsgeleerdheid

De Faculteit der Letteren en de Faculteit Rechtsgeleerdheid met rechts daarvan het Academiegebouw. Onder het faculteitsgebouw is het University Guesthouse zichtbaar. Boven het torentje (gebouw met de hijskraan op het dak) de collegezaal van Filosofie.

Foto van de Faculteit Medische Wetenschappen als onderdeel van het UMCG. Zichtbaar zijn ook de nieuwbouw van het researchlaboratorium en het nieuwe onderwijsgebouw.

Faculteit Medische Wetenschappen

De Faculteit Medische Wetenschappen als onderdeel van het UMCG. Linksonder is de nieuwbouw van het Researchlaboratorium en het nieuwe onderwijsgebouw te zien. Tandheelkunde  en Farmacie zijn gevestigd in het gebouw aan de linkerkant.

Foto van het Universitair Medisch Centrum Groningen.

Universitair Medisch Centrum Groningen

Het Universitair Medisch Centrum Groningen kent vele diciplinegroepen. Rechtsonder is de hoofdingang te zien met daar onder de parkeergarage. De witte gebouwen aan de buitenkant zijn de patiëntenpaviljoens. De landingsplaats van de traumahelikopter is duidelijk te zien.

Foto van de gebouwen van de Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen.

Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen

Hortusbuurt: De Faculteit Gedrags- en Maatschappijwetenschappen is gevestigd in verschillende gebouwen aan de rand van het centrum. Psychologie zit in het gebouw met de blauwe markiezen, Sociologie zit in het oudere gebouw linksonder. Rechts daarvan zijn Onderwijskunde en Pedagogiek gevestigd. Er is inmiddels nieuwbouw verrezen boven een gedeelte van de tuin op het middenterrein.

Foto van de Faculteit Wis- en Natuurwetenschappen.

Zernikepark

Zernikepark in het noorden van de stad Groningen: Faculty of Science and Engineering; gebouwen van Natuurkunde en Scheikunde. Het faculteitsbestuur is gevestigd in de nieuwbouw voor deze faculteit: de Bernoulliborg. O.a. Wiskunde en Informatica zijn er gevestigd.

Foto van het Zernikepark met het Centrum voor Informatietechnologie, de Faculteit Economie en Bedrijfskunde en de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen.

Zernikepark

Het ronde gebouw, rechts onderaan is het Centrum voor Informatie Technologie. Links daarvan het gebouw van de Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen  en de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen. Daar boven in de hoogbouw de Faculteit Economie en Bedrijfskunde. Daar weer achter het Zernikegebouw waarin Sterrenkunde is gevestigd. Daarnaast het bouwterrein van het nieuwe faculteitsgebouw van de Faculty of Science and Engineering, de Bernoulliborg. Daar achter is nog het bouwterrein voor het nieuwe gebouw van Levenswetenschappen te zien. Dat gebouw is eind 2010 geopend.

Foto van de hoogbouw op het Zernikepark.

Zernikepark

In de hoogbouw de Faculteit Economie en Bedrijfskunde.  Daar boven is een deel van de sportvelden van het Sportcentrum te zien. Links van de hoogbouw een gebouw van het Centrum voor Informatie Technologie, daarnaast (blauw met grijs) het gebouw waar de Lerarenopleiding van de Rijksuniversiteit Groningen  is gehuisvest en daar weer naast de  Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. Rechts het Zernikegebouw met daarin de kantine, onderwijsruimten en Sterrenkunde.

Laatst gewijzigd:14 maart 2017 16:27
printView this page in: English