Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieQuality works!OnderzoeksethiekProefdieren

Dierproeven aan de RUG

Dierproevenbeleid

Dierproeven zijn op dit moment noodzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van medicijnen. Tegelijkertijd erkent de Rijksuniversiteit Groningen dat dieren een intrinsieke waarde hebben. Om die reden moeten onderzoekers van de RUG en het UMCG ook rekening houden met de belangen van dieren, en niet alleen met die van de mens en de wetenschap.

Bij een belangenconflict tussen mens en dier moet een ethisch verantwoorde afweging worden gemaakt. Voordat ze van start gaan moeten alle onderzoeken waarin proefdieren worden gebruikt aan de Dierexperimentencommissie worden voorgelegd ter goedkeuring. Proefdierdeskundigen van de RUG en inspecteurs van de Voedsel- en Warenautoriteit controleren vervolgens het verloop van het onderzoek met proefdieren en zien erop toe dat onderzoekers en docenten de Wet op de dierproeven naleven.

Daarnaast onderschrijft de RUG de Code Openheid Dierproeven. Hiermee komt de RUG tegemoet aan de maatschappelijke behoefte aan meer openheid over de inzet van proefdieren in wetenschappelijk onderzoek.

De Centrale Commissie Dierproeven (CCD) verleend de projectvergunning aan de RUG. Alle dierproeven worden conform de Wet op de Dierproeven uitgevoerd en afgestemd met de Instantie voor Dierenwelzijn (IvD) en de Dierexperimentencommissie (DEC).

De RUG heeft twee proefdierdeskundigen in dienst, die onderzoekers kunnen adviseren over de beste opzet van onderzoek met dieren en die toezicht houdt op de juiste behandeling van de dieren.

Laatst gewijzigd:19 juni 2017 10:39
printView this page in: English