Skip to ContentSkip to Navigation
About us Policy and strategy Research ethics Animal Experiments at the RUG

Jaarverslagen Dierexperimenteel onderzoek

Dierproeven zijn op dit moment noodzakelijk voor wetenschappelijk onderzoek, bijvoorbeeld voor het ontwikkelen van medicijnen. Tegelijkertijd erkent de Rijksuniversiteit Groningen dat dieren een intrinsieke waarde hebben. Om die reden moeten onderzoekers van de RUG en het UMCG ook rekening houden met de belangen van dieren, en niet alleen met die van de mens en de wetenschap. Dierexperimentencommissies en proefdierdeskundigen houden zich met vraagstukken rondom proefdieren.

Laatst gewijzigd:13 maart 2020 00:23