Skip to ContentSkip to Navigation
Over onsOnze positieQuality works!Quality Examples

Theo van der Zee

Theo van der Zee

Brug tussen theorie en praktijk

Om de ruimte tussen wetenschap en toepassing te overbruggen heeft de vakgroep sociologie van de RUG het onderzoeksbureau SocioQuest ingesteld. SocioQuest neemt concrete initiatieven om kennis praktisch toe te passen in dienstverlening aan organisaties.

Een succesvol initiatief is de uitrol van KiVa, een anti-pestprogramma voor het primair onderwijs. ‘KiVa is een prachtig voorbeeld van de waarde die sociologisch onderzoek heeft voor het oplossen van maatschappelijke problemen,’ vertelt Theo van der Zee, medeoprichter van SocioQuest. Zijn collega is René Veenstra, een hoogleraar die baanbrekend onderzoek verricht naar pestgedrag bij kinderen. Samen met zijn onderzoeksgroep heeft Veenstra het Finse anti-pestprogramma KiVa naar Nederland gehaald en op scholen voor primair onderwijs op effectiviteit onderzocht.

Training

Het blijkt dat op KiVa-scholen fors minder wordt gepest. Maar wat doe je met die wetenschap? Van der Zee: ‘Implementatie van kennis is niet de primaire taak van wetenschappers. Zij moeten vrij onderzoek kunnen doen. Maar SocioQuest zorgt er dan voor dat een programma als KiVa in de praktijk wordt toegepast. Op een manier die werkt.’ In juni 2014 worden opnieuw leerkrachten van tientallen scholen getraind in de KiVa-methode.

ZorgfocuZ

Een ander initiatief van SocioQuest is de oprichting van onderzoeksbureau ZorgfocuZ, dat zich richt op opdrachten van zorgorganisaties. Het gaat dan vooral om ervaringen en meningen van cliënten, medewerkers en andere stakeholders. Van der Zee: ‘Bij ZorgfocuZ passen we methoden van onderzoek toe die in de wetenschap gangbaar zijn, maar nog niet of nauwelijks worden gebruikt in praktijkonderzoek. Terwijl deze methoden de uitkomsten van onderzoek makkelijker interpreteerbaar maken. En zo helpen bij de vertaling van onderzoek naar beleid.’ ZorgfocuZ heeft sinds de oprichting in 2012 tientallen opdrachtgevers verder geholpen.

Niet alle activiteiten van SocioQuest vinden plaats onder sublabels zoals KiVa en ZorgfocuZ. Van der Zee: ‘Als blijkt dat er veel vergelijkbare vragen zijn, gaan we nadenken over bundeling daarvan. Zo zou ik graag, al dan niet met samenwerkingspartners, een nieuw initiatief starten om dienstverlening voor gemeenten te ontwikkelen op het punt van de aanstaande decentralisaties in het sociale domein.’

Laatst gewijzigd:19 juni 2014 16:12
printView this page in: English